Vil kartlegge og bevare bymuren i Altea

Etaten for by og kultur i Altea rådhus har nå igangsatt tiltak for å kartlegge og bevare den gamle bymuren i gamlebyen av Altea. Kulturfondet vurderer å erklære byen for kulturhistorisk arv.

Tekst: Bente Puig

Etaten for by og kultur i Altea rådhus har nå igangsatt tiltak for å kartlegge og bevare den gamle bymuren i gamlebyen av Altea. Arkitekten Miguel del Rey Aynat har ansvaret for å undersøke murens overflate, et vanskelig arbeide i og med at man ikke har grafisk dokumentasjon å gå etter.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Rådmennene Carolina Punset og Jesús Ballester understreker hvor viktig dette arbeidet er, samtidig som de avslører at ett av formålene med arbeidet er å lage en katalog over alle byens kulturskatter.
– Alt som har å gjøre med bevaring av våre arkitektoniske og kulturelle skatter er en langsiktig berikelse for byen, uttaler Punset som er overbevist om at en bevaring av gamlebyen også vil øke turismen.

Bortsett fra arkitekten Miguel del Rey, så består teamet av ytterligere to viktige personer: arkeologen Joan Antoni Martínez og historikeren Pere Soler.

Altea rådhus var i oktober 2011 i kontakt med kulturfondet for å se på muligheten for at Altea kan bli erklært kulturhistorisk arv, likeså muligheten for inskripsjonen BIC (Bien de Interés Cultural) i muren.
Leave a Reply

Your email address will not be published.