Vikingar i middelhavet av Samson Bjørke

Vikingenes plass i spansk og europeisk historie er større enn folk flest aner. Dette er en tanke som melder seg ved lesning av Samson Bjørkes nye bok ”Vikingar i Middelhavet”. Mange har vel ment at vikingetiden var en liten parantes i europeisk histore, og knapt noe som søreuropeiske forskere burde bruke tiden på. Det var jo så mange andre som på samme tid herjet i Middelhavet: berbiske pirater, maktlystne småkonger, muslimer mot kristne.

Tekst: Audun Bakke

Men med Samson Bjørke som forteller får vikingene en større plass. De gjør seg ikke bare gjeldende ved tilfeldige røvertokter langs Middelhavets kyster og oppover de større elvene. Vikinger slo seg også ned som bosettere, og deres etterkommere vant seg en plass nær maktens sentrum, i det intrigespillet som herjet mellom konger og paver i mange hundreår.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Forfatteren Samson Bjørke er en velkjent skikkelse i det norske miljøet på Costa Blanca, bredt engasjert i alt fra kultur til golf. En markert igangsetter og organisator, kjent blant annet for sine foredrag i historiegruppen i Den Norske Klubben.

Med vinterbase i La Nucia og sommerbase i Os og Øystese har han tidligere skrevet mange bøker om norsk lokalhistorie. Med denne boken deler han sin store interesse og sine brede kunnskaper med oss om våre forfedre i fremmed land.
Det er et stort arbeid Samson Bjørke legger fram. I en fyldig bok på godt over 300 sider har han Ikke bare kartlagt sporene av vikingene i Frankrike, Spania, Italia og andre Middelhavsland. Han har også trukket opp bakgrunnen med en beskrivelse av folkevandringer og sivilisasjonshistorie helt fra neandertalernes dager, og der vikingene får sin plass fra 800-tallet og fremover. Han forteller ikke bare om reiser og røvertokter, men går også grundig inn i vikingenes kultur og daglige arbeid, alt fra skipsbygging til religiøse ritualer og kvinnesyn.

Vikingene var brutale menn i en brutal tid, der krig, vold og drap ga en form for næringsgrunnlag for folk fra nord så vel som for folk i sør. Deres ugjerninger må måles opp mot det som ellers skjedde i Europa i kampen om makt og ressurser.

Bjørke følger vikingenes ferder i Frankrike, Spania, Italia og det indre Middellhav. Han har støvsugd skriftlige kilder i mange land, han har reist i vikingenes spor og har stoppet opp ved ruiner og historiske minner. Det er en forbløffende reise han tar oss med på, der vi kommer tett inn på både paver og konger i et uferdig Europa.

Bjørke legger ikke fingrene mellom i sin beskrivelse av vikingenes brutale fremferd, men som nordmann kan han ikke helt skjule sin stolthet over at vi nordboere kunne fare så vidt og gjøre oss så sterkt gjeldende. Han fremhever vikingenes mot og æresfølelse og han mener å se en annen og høyere moralsk standard når vikingkongene kristnes og viking-etlingene tar kampen opp mot umoralske paver. Det er kanskje å tro på for mye.

Boken favner vidt, og det store stoffet krever en fast hånd for at hovedtrekkene skal bli synlige. Men Bjørkes fortellerglede tar oss av og til ut på sidespor og gjør det vanskelig for leseren å holde blikket fast ved de store linjene. Helt lettlest blir boken derfor ikke.

Med denne boken har det norske historikermiljøet på Costa Blanca levert enda et viktig bidrag om vikingene. Den føyer seg fint inn i rekken. Tidligere har Vigdis L`Orsa, leder av Historiegruppen, i sin bok ”Blodige oppgjør”gitt oss en innføring i vikingtoktene i Spania og Frankrike, Mia Søreide har fortalt historien om prinsesse Kristina og Solfried Gjelsten, Historiegruppens grunnlegger, har i bokform og i magasinartikler og foredrag favnet vidt og bredt i spansk historie.

Med Bjørkes bok er det levert ny kunnskap og risset opp nye perspektiver. Den vil kunne bli en god reisefelle for reiseglade nordmenn i møte med kulturminner og historiske steder i det sørlige Europa.

Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania i 2011.
Leave a Reply

Your email address will not be published.