Våraksjon Krisehjelp på Costa Blanca

Før jul kom en gruppe nordmenn sammen under ledelse av Past President fra Kiwanis Sverre Fortun. Felles ønske var at man ville forsøke å gjøre noe med nøden i nærområdet på Costa Blanca.

Tekst: Bente Puig

Arbeidsgruppen bestod av folk fra Kiwanis, Den Norske Skolen CB, Den Norske Klubben CB, Callosa-aksjonen med flere, og støttes dessuten av bl.a den spanske Frivilligsentralen i Alfaz, Costatrimmen og VinoGastro (begge innunder DNKCB). 12 bøsser ble da satt ut der nordmenn ferdes, og med norske kroner fra konto i Norge og euro fra disse bøssene, resulterte juleaksjonen i hele 6.450.- euro totalt. Behovet for støtte øker, da arbeidsledigheten rammer hele 5 millioner innbyggere i Spania. Derfor er det satt igang en våraksjon som kalles “Våraksjon 2013 – Krisehjelp Costa Blanca”.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

20 merkede bøsser står rundt omkring, og norsk og spansk bankkonto tar imot bidrag i denne Våraksjon 2013. Alt som kommer inn deles i 3 like deler som før, og går til: 1. Callosa-aksjonen, 2. Den spanske Frivilligsentralen, Alfaz, og 3. Emaùs. Våraksjon 2013 – Krisehjelp Costa Blanca:

Norsk konto: «Spania-hjelp 1204.69.82000». Spansk konto: «IBAN ES31 2100 4453 8107 0009 8171 – Bic (swift) CAIXESBBXXX, Kiwanis Club L’Alfas del Pi». Innskuddene merkes “Vårkampanje”.

For de som bor eller oppholder seg i Norge kan nevnes at Flyttespesialisten, som holder til i Horten, tar gratis med seg klær, sko (gode!), leker og idrettsutstyr nedover når de har ledig kapasitet! Det er nok av barn, ungdom og voksne her i Spania som kan bruke det, og vi fordeler så langt og så godt vi kan. Kontakt Jørn hos «Flyttespesialisten» i Bankløkka 13 i Horten. Jørn har norsk mobiltelefonnummer: 982 82 501, eller kontakt ham over mail: jorn@htsped.no om dere har utstyr som spanjoler vil bli glade for.
Leave a Reply

Your email address will not be published.