Vannforsyningen sikret

Til tross for en svært tørr vinter, er vannreservoarene i Marina Baixa fulle i motsetning til mange andre steder i Spania, som har all grunn til å frykte sommeren.

Tekst: Tom Bjørnø

Amadorio og Guadalest er derimot så godt som fulle, det vil si i forhold til hva de har tillatelse til, og regnværet som kom 20. mars, førte bare til at man måtte slippe ut vannet. Selv om det ikke skulle komme mer regn dette eller neste år, er likevel den lokale vannfosyningen sikret, i følge vannverket.

På grunn av sikkerheten får man ikke lov til å fylle opp til kanten av demningen. Som eksempel får Amadorio lov til å romme 14,24 kubikkhektometer, selv om kapasiteten er 16 kubikkhektometer.Denne artikkelen er tidligere publisert på nettsidene til Aktuelt Spania i 2012.


Leave a Reply

Your email address will not be published.