Valutalån hva er det, og kan man spare mye på valutalån?

Jeg har hørt at man kan spare mye på valutalån. Hva er egentlig et valutalån?

Tekst: Trond G. Michelsen

Hver valuta har et eget rentenivå. Et huslån i norske kroner har et annet rentenivå enn et huslån i euro som har et annet rentenivå enn et huslån i pund. Ved å ta opp et valutalån kan man dra nytte av de forskjellene man har mellom de forskjellige valutaer.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

De som har inntekter i en annen valuta enn euro, har ofte et valutalån i den valutaen de har inntekter i. Et eksempel er oljearbeidere som får lønn i amerikanske dollar og som derfor ønsker lån i dollar for å sikre seg mot valutasvingninger (eller en nordmann med inntekter i norske kroner som har et norsk lån for en bolig i Spania).

For de som spekulerer i valutalån er det gjerne sveitsiske francs på grunn av sin stabilitet eller japanske yen på grunn av det lave rentenivået som er mest benyttet. Valutalån har hovedsakelig to usikkerhetsmomenter: vekslingskursvog endringer i rentenivået. Kursen mellom de forskjellige valutaene forandres daglig. Valutalån har stort sett innbetaling hver tredje måned, og beløpet for å dekke renter og avdrag vil alltid være forskjellig fra gang til gang avhengig av kursen og rentenivået den aktuelle dagen.

For å ta bort deler av denne risikoen, kan man i noen banker bytte valuta et fritt antall ganger i løpet av hele lånets løpetid. Det som er verdt å huske på er at de som har inntekter i norske kroner og ønsker å kjøpe et hus i Spania med et lån i euro, allerede er utsatt for usikkerheten knyttet til svingninger i valutakurs. For noen kan det derfor være verdt å tenke på dra nytte av det lavere rentenivået man finner i andre valutaer.

Om man ser på vekslingsforholdet siden 1999 mellom euro og norske kroner har det ikke vært større forskjeller der enn i vekslinsforholdet mellom norske kroner og sveitsiske francs i samme periode. Sveitsiske francs har imidlertid et lavere
rentenivå og lånerenten er nå rundt 1% lavere i sveitsiske francs enn på ett tilsvarende lån i euro. Om man ser på lånerenten i japanske yen, er den enda lavere og ligger nå på rundt 2%.

Valutalån passer ikke for alle, men man bør ihvertfall vaere klar over mulighetene som finnes før man tar opp et lån.
Leave a Reply

Your email address will not be published.