Valencia kutter utgifter under Fallas

Den årlige fallas-feiringen går som vanlig, men denne gangen uten den store paella-fiestaen. Delstatsregjeringen har kuttet årets fallas-budsjett med 62%.

Tekst: Bente Puig

Både paella-fiestaen og musikkarrangementer i forbindelse med fi estaen vil i år kuttes. Den årlig middagen med de forskjellige fallas-gruppene, der valensianere i utlendighet blir invitert via programmet Volver, vil også merke kutt i år. Ikke like mange blir invitert til den tradisjonelle middagen når regjeringen kutter 6,9% av budsjettet. Parader, dukker og festivitas fortsetter i henhold til tradisjonen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.