Utenriksminister Garcia-Margallo: – En krise av enorme proporsjoner

Nedgradering, ledighetshopp og fallende detaljhandel får Spanias utenriksminister til å bruke store ord. Innstramming alene vil ikke hjelpe, sier USAs tidligere president Bill Clinton.

Tekst: Tom Bjørnø

Da det spanske folk våknet opp til ny dag siste fredagen i april, fikk de nyheten om at landet hadde blitt flyttet to hakk ned på Standard & Poor’s karakterskala for måling av landets kredittverdighet. Samtidig kom det flere dårlige nyheter om tilstanden i økonomien. Tallene forteller at ledigheten hoppet opp til over 24 prosent i 1. kvartal, og at detaljhandelen falt med 3,7 prosent på årsbasis i mars, Det betyr at detaljhandelen har falt i 21 måneder på rad.

– Tallene er forferdelige for alle og forferdelig for regjeringen. Spania er i en krise av enorme proporsjoner, sa utenriksminister Jose Manuel Garcia- Margallo i et radiointervju samme fredagen. Halvparten av landets unge er uten arbeid og utsiktene til ny økonomisk vekst blir ikke bedre av at regjeringen er tvunget til å gjennomføre innsparinger på 42 milliarder euro i budsjettet for inneværende år. Standard & Poor’s begrunnelse for at landets kredittverdighet er nedjustert er frykten for at lav økonomisk vekst skal gjøre det vanskelig å kutte i budsjettunderskuddene. I tillegg er det frykt for at den staten må ta regningen når bankene i landet skal tilføres minst 50 milliarder euro i ny kapital. Enkelte frykter at regningen kan bli så høy som 160 milliarder. Frykten går ut på at den spanske statsgjelden vil bli uhåndterbar hvis staten må ta hele regningen for å holde liv i de spanske bankene.

Over 200 milliarder kroner skal spares, departementene barberes med 17 prosent i snitt og offentlige lønninger fryses i 2012. Så langt har man sagt at de mener det ikke vil være behov for statlig innsprøyting av kapital til bankvesenet. Samtidig arbeider regjeringen med en plan for å få utenlandske investorer til å kjøpe ut en stor eiendomsportefølje fra spanske banker. Men så langt er det få i markedet som tror på disse ambisjonene. Den siste statistikken fra Spania indikerer tvert imot at økonomien vil forverres betydelig de kommende kvartalene samtidig som de offisielle prognosene fremstår som altfor positive. -Vi venter at økonomien krymper i det minste de kommende seks eller syv kvartalene, at ledigheten stiger til over 27 prosent i 2013 og at budsjettmålet forblir utenfor rekkevidde. I tillegg til dette kommer kombinasjonen innstramninger og stor statlig støtte til bankene til å presse landet mot en farlig gjeldsdynamikk», skriver det globale analyseselskapet Nomura, som venter at økonomien krymper med 1,7 prosent i år, til tross for at utfallet for første kvartal ble noe bedre enn ventet.

Hvis den spanske staten må redde bankene, vil det gjøre at landets statsgjeld, som uansett er anslått til å vokse til 84 prosent av BNP i år, kan komme til å øke til et uhåndterbart nivå. Fremtredende analytikere tror det ender med at EUs krisefond går direkte inn i bankene med ny kapital. EU har bestemt at krisefondet skal kunne brukes til å skyte inn kapital i eurosonens banker. Men regelverket sier at det kun kan skje etter at alle andre muligheter er forsøkt. Derfor må det bli stor turbulens før krisefondet kan komme på banen. Mens tyske renter synker til nye rekordnivåer, øker de spanske. I den siste auksjonen 2. mai kvittet Spania seg med statspapirer for 2,52 milliarder euro. Renten ble 4,04 prosent. Ved forrige auksjon i mars var renten 2,62.

Ex-president Bill Clinton, sa på en konferanse i California at det må langsiktige løsninger til for å løse krisen. Han kritiserer europeiske ledere for å krangle om kortsiktige nedskjæringer i stedet for å sette til side vante forestillinger og søke varige løsninger. Clinton mener det er to problemer i eurosonen. Det ene er at det ikke ble laget en exit-strategi for svake medlemmer da eurosonen ble opprettet, og det andre er at den eneste oppskriften som iverksettes, er nedskjæringer og kutt. – Oppskriften på nedskjæringer er fortsatt den som følges, trass i at alt tyder på at det ikke virker. Det er ingenting som viser at kutt virker i et land der det ikke er etterspørsel og der rentene er på null, sa han på konferansen på Milken-instituttet.. – Hvis man tror at det er en realistisk løsning på gjeldskrisen å kutte budsjettet og øke skattene, vil man finne at det aldri vil fungere, sa han.Denne artikkelen er tidligere publisert i Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.