Unge gir opp å få arbeid i Spania

En ny rapport antyder at nesten en million unge mennesker i Spania har gitt opp å prøve å finne en jobb. Tallene fra Asempleo, som representerer arbeidsgivere som tilbyr midlertidige arbeidsavtaler, viser at nesten en tredel færre unge mennesker aktivt søker jobb nå, enn i midten av 2007.

Det legges til at, av de 752 000 under 25 år som er i arbeid, får 70 % ingen opplæring eller videreutdanning.

Leave a Reply

Your email address will not be published.