Tyskland og Spania har flest utlendinger

Spania og Tyskland er de EU-landene som huser flest utenlandske innbyggere. Spania har henholdsvis 5,7 millioner utelandske borgere, mens Tyskland har 7,2 millioner.

Tekst: Bente Puig

Totalt har EU 33,3 millioner utenlandske borgere. Begge landene huser også flest utenlandske EU-borgere: Spania 2,3 millioner og Tyskland 2,6 millioner. Dette er høye tall i seg selv, men sett i forhold til innbyggertallet kommer Tyskland og Spania langt ned på listen.

For eksempel i Luxembourg er antallet utenlandske borgere kun 220 000, men dette utgjør 43% av det totale innbyggertallet i landet. Etterfulgt av Kypros med 20%, Lettland med 17%, Estonia med 16% og Spania med 12%. Antallet utenlandske EU-borgere i andre EU-land fordeler seg slik: Kypros huser 13%, Belgia 7%, Irland 7%, Spania 5% og Østerike 4%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.