Trygghet og helse

POLI y FANI er en forsikringsmegler, og ikke et forsikringsselskap, påpeker Marta del Rey, daglig leder ved kontoret i Benidorm.

Tekst og foto: Tom Bjørnø

Kontorets beliggenhet kan ikke være bedre, kun et steinkast fra sin hovedsamarbeidspartner innenfor helseforsikring, HCB Clinica Benidorm. POLI y FANI er et mellomledd for godkjente forsikringsmeglere og medlemmer av Espabrok – Forening for meglere i Spania.

Forsikringsmeglerens jobb er å finne det beste tilbudet blant en rekke forsikringsselskaper innenfor hver enkelt forsikring. Når man har klart det, skal man kunne skilte med å være den beste tilbyder av alle typer forsikringer. Det er først og fremst helseforsikringen Marta ønsker å fokusere på overfor det norske markedet. Den spesielle avtalen man har fått til sammen med forsikringsselskapet Asefa, er at man helseforsikre seg til man fyller 80 år. Så vidt vi vet, kan ingen andre skilte med det samme. Dette er et tilbud spesielt sydd sammen for utlendinger generelt, og nordmenn spesielt. Det er da heller ingen tilfeldighet at det forholdsvis nyåpnede kontoret i Albir prydes med norske flagg. – Vi er en bedrift med praksis og rådgivning innenfor forsikringsmegling i mer enn 30 år, forteller Marta. Det er 32 år siden Martas far startet geskjeften, og det skulle borge for kvalitet når en bedrift har levd så lenge. Det er da også et yrende liv på hovedkontoret i Benidorm.

I Spania er det dårlig med tilbud til eldre mennesker innenfor helseforsikring. Spesielt til de som begynner å dra godt over pensjonistalder, og ikke minst de som har en sykehistorikk fra tidligere. Vi hadde tidligere et tilbud det ble fokusert sterkt på overfor nordmenn,
men tilbudet er i dag borte etter en rekke komplikasjoner og store økninger i premien. På den kontrakten man skriver med Poli y Fani er man sikret mot voldsomme prisøkninger. Uansett kan ikke premien øke mer enn 12 prosent pr år. For residente nordmenn, som har mistet retten til fri sykehusbehandling i Norge, inneholder denne forsikringen også dekning dersom du skulle trenge lege på ditt Norgesbesøk. Blir man akutt syk og må ha lege, dekker forsikringen hele utlegget. Ved sykehusbesøk dekkes opptil 10.000 euro, eller nesten 75.000 NOK etter dagens kurs.

Legg merke til at øyekorreksjoner med laseroperasjoner gis for 600 euro pr øye, dvs under 5000 NOK pr øye, hvilket er en svært gunstig pris i forhold til hva man ellers må betale. Hva koster så denne forsikringen. Vel, premien stiger suksessivt i takt med alderen. Opptil 45 år er månedspremien 58 euro/mnd, fra 45 til 60 år er månedsprisen 90 euro, fra 61 til 70, 150 euro/mnd og fra 71 til 79 år kommer moroa på 250 euro/mnd. Forsikringen gjelder bare så lenge du selv vil ha den. Er du trekkfugl med dekning i Norge, kan du si den opp når du reiser hjem, og ta den opp igjen når du kommer tilbake.
Om man trenger en slik forsikring må den enkelte selv avgjøre. Føler man seg trygg på det offentlige helsetilbudet i disse sparetider, har man jo det, men ønsker man å være sikker på en trygg behandling uavhengig av økonomiske kutt, bør mange vurdere en slik ordning.

Dette er også en reiseforsikring som dekker reiser til andre land enn Norge. Vil du vite mer om denne forsikringen kan du ta kontakt med Melinda på Albirkontoret, som ligger rett ved siden av Salus. Du kan også lese om denne på poliyfani.es under helseforsikring. Forklaringen står på norsk. Familier får 10 prosent samlerabatt, går ikke det, kan du få 5 prosent rabatt ved å skaffe deg Smilkortet. Det koster 10 euro, og kostnaden er raskt dekket inn bare ved kjøp av helseforsikring. Det er fastsatt en karantenetid for enkelte typer sykdommer, prøver og/eller inngrep fra 3 til 12 måneder, men gjelder kun de som ikke har en gyldig helseforsikring fra før. I de tilfellene hvor det kan dokumenteres bytte fra et annet forsikringsselskap, faller karantenetiden bort og en er forsikret fra første dag en tegner overgang.Denne artikkelen er tidligere publisert i Aktuelt Spania i 2012.


Leave a Reply

Your email address will not be published.