Trikkens opprinnelse- Fra kjerre til høyteknologi…

Trikken var på 18- og 1900 tallet et viktig transportmiddel i de største byene. For tretti år siden ble skinner og kabler revet vekk til fordel for bussen. I dag legges nye skinner, og trikken er på full fart tilbake, da de nye trikkene er både miljøvennlige, moderne og praktiske. Men hva er egentlig trikkens opprinnelse?

Tekst: Bente Puig

Trikken ble oppfunnet i 1775 av engelskmannen John Outram, og ble kallt tramway etter skottenes skinnesystem i kullminene. Dette var en hestetrukket vogn som gikk på skinner i gaten. Trikken ble opphavet til kollektivtrafikk, men i vesentlig mindre skala enn i dag. Verdens første trikkelinje ble bygget i South Wales i England. Dette var en hestedrevet trikk som ble godkjent av det britiske parlament i 1804. I 1807 startet de også verdens første passasjertrikk.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

I 1832 bygget irsk-amerikaneren John Stephenson den aller første urbane trikkevogn. Dette var i New York, der det ble lagt skinner mellom Harlem og Manhattan kallt Fourth Avenue Line. I 1835 fulgte New Orleans i Louisiana etter med trikkenett. I 1852 fi kk Emile Loubatencastro grønt lys fra myndighetene om å legge skinner i gaten, og dermed oppsto USAs første trikkelinje på gaten, en såkalt “streetcar” som det fortsatt kalles i dag. Dette var i Sixt Avenue i New York, og trikkevognen ble trukket av to hester, noen ganger muldyr, og i verste fall mennesker.

I flere europeiske byer ble mekaniske dampdrevne trikker tatt i bruk, og fungerte nesten som et damptog med lokomotiv foran vognene. Dette systemet fantes også i Chistchurc på New Zealand og Sydney i Australia. Damptrikken ble også brukt i gatebildet rundt Milano (Italia), og siste damptrikk gikk i rute mellom Milano-Magenta- Castano Primo helt frem til 1958. Fra 1887 til 1901 fantes det damptrikk også på Södermalm i Stockholm, en damptrikk med veldig lite motorrom og dermed også lite futt i.

Første elektriske trikkenett ble bygget i 1888 av amerikaneren Frank Sprague i forbindelse med prosjektet å gjøre om trikkesporene i Virginia til elektriske spor. Flere kreative sjeler lagde prototyper på trikk. Thomas Davenport, en jernsmed i Vermont, laget i 1874 en batteridrevet trikk. Skotten Robert Davidson laget en med elektrisk motor. Siemens i Berlin laget også en elektrisk trikk. Halske laget også en elektrisk trikk som ble brukt i Berlin i fire år frem til 1883.

Første trikk, eller tramvía, i Spania, hestedrevet sådan, kom i bruk i Madrid i 1871 og Bilbao i 1896. Frem til midten av 1900 tallet ble det anlagt trikkeskinner i de fl este store byer i Spania. Det ble også populært med “trolebús”, en trikkelignende buss som kun gikk på det elektriske kabelnettet i luften og ikke på skinner. Trolebús og tramvía måtte straks vike for bussen, som var mer fremkommelig og totalt uavhengig av nett. De siste ti årene har vi sett en oppblomstring av trikkespor med stillegående, moderne og praktiske vogner i flere spanske byer.

Visste du at:
– Frem til 1950 hadde Chicago (USA) verdens største trikkenett? I dag er det Melbourne (Australia) som har det.
– I St. Petersburg (Russland) frakter trikken 476 passasjerer hvert år?
– Første litterære verk som omtaler trikken var novellen “The Europeans” av Henry James’s i 1878?
– Verdens første trikkeran skjedde i Tottenham i 1909? Dette var et væpnet ran, og ranerne ble forfulgt av politiet med trikk.
– 7. juni 1926 ble den katalanske arkitekten Antoni Gaudí kjørt ned og drept av trikken i Barcelona?
Leave a Reply

Your email address will not be published.