Tolv EU-land sammen mot krisen

Tolv EU-land, deriblant Spania, går nå sammen i en felles plan mot den økonomiske krisen i Europa. Statsminister Mariano Rajoy (PP) har sendt et fem siders langt brev til øverste hold i EU med åtte konkrete punkter for å fremme økonomien i Europa.

Tekst: Bente Puig

Dette er et felles brev fra elleve andre EU-land, som verken Tyskland eller Frankrike har undertegnet på. De åtte punktene går blant annet ut på å ytterligere utvikle et felles europeisk marked og et digitalt europeisk marked innen 2015.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Videre inneholder punktene strukturering av et felles energimarked for 2014, samt å legge forholdene tilrette for innovative prosjekter med oppbygging av et europeisk forskningsorgan til formålet. De tolv landene vil også ha et åpent handelsmarked med resten av verden, kutte i byråkratiet i forhold til næringslivet slik at man kan skape et effektivt arbeidsmarked for kvinner, ungdommer og eldre arbeidssøkere.

I brevet ver landnee også om enklere fi nansieringsordninger og muligheter for banklån for firmaer og enkeltpersoner, og at bankene, ikke kundene, tar risikoansvaret på egen kappe. Brevet er sendt av statsministrene i Spania, Storbritania, Italia, Holland, Estonia, Lettland, Finnland, Irland, Tjekkia, Slovakia, Sverige og Polen. Syv av disse bruker euro som mynt, mens fem bruker den ikke.


Leave a Reply

Your email address will not be published.