Størst prisfall på små leiligheter i Spania

I verdivurderingen av en bolig er det mange faktorer som spiller inn, som størrelse, alder, stand og beliggenhet. Tall fra eiendomsmegleren Fotocasa viser at jo større boligen er, desto mindre prisfall.

Tekst: Bente Puig

Boliger under 60 kvadratmeter har tilsammen hatt en prisnedgang på 35,4% siden januar 2006, noe som gir en gjennomsnitts nedgang på 1151 euro i kvadratmeterprisen, fra 3249 til dagens 2098 euro per kvadratmeter.

Neste kategori er boliger mellom 60 og 100 kvadratmeter. Fra januar 2006 til januar 2013 har kvadrat-meterprisen sunket med 31,9% fra 2639 til 1797 euro per kvadratmeter.

Boliger mellom 100 og 150 kvadratmeter har hatt en prisnedgang på 24,4%, en nedgang på 612 euro, fra 2512 til 1900 euro per kvadratmeter.

150 til 300 kvadratmeter store boliger har hatt minst prisnedgang i denne 5 års perioden, kun 4,7%, eller 113 euro mindre per kvadrat. I januar 2006 var disse boligene verdt 2410 euro per kvadratmeter. I dag er verdien 2297 euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published.