Spanske skattemyndigheters skjerpede kontroll av nordmenn

De fleste har vel fått med seg at Spania er i en dyp økonomisk krise. Denne krisen gir seg ulike utslag. Et av disse er at spanske skattemyndigheter har skjerpet kontrollene betydelig. Formålet er naturligvis å få mere penger inn i statskassen.

Tekst: Thomas Rønning Bifrostlaw

Vi har bistått flere klienter som har fått overprøvd verdier oppgitt i forbindelse med kjøp og salg av eiendom, og således har fått krav om ytterligere dokumentavgift. I disse tilfellene har faktisk oppgitt skjøteverdi vært riktig, og spanske myndigheters svar har da vært at de ikke legger markedsverdien til grunn, men hva som “burde være” markedsverdien. I ett tilfelle fikk en av våre klienter fastsatt dokumentavgift basert på en verdi på 850.000 euro, selv om reell kjøpe- og skjøtesum var kun 680.000. At kjøper hadde gjort et knallgodt kjøp var irrelevant for spanske myndigheter. Bifrost Abogados har på vegne av kunden klaget dette vedtaket videre i systemet.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Men et annet utslag av denne skjerpede “iveren” fra spanske skatte-myndigheters side er enda mer bekymringsverdig: Spanske skattemyndigheter har nærmest startet en “klappjakt” på nordmenn som bor fast i Spania. De som særlig blir rammet av den nye praksisen er nordmenn som i realiteten er fast bosatt i Spania, men som av ulike årsaker har fortsatt å skatte til Norge. Spanske myndigheter har ikke vært nevneverdig interessert i nordmenns gjøren og laden i Spania før nå, men nå har de fått søkelyset på seg.

Nordmenn i denne kategorien, ofte pensjonister, får nå tilsendt kravsbrev fra spanske myndigheter, hvor de blir etter- og skjønnslignet for 4-5 år tilbake i tid. Kravene er ofte opp mot 10.000 euro pr. år, fordi mange av disse nordmennene har jo ikke betalt èn euro i skatt til Spania, og pensjonene deres er ofte høye. Bifrost Abogados har hatt klienter som har fått krav på nesten 40.000 euro, med to ukers betalingsfrist. Hvis man ikke betaler, tar spanske myndigheter utleggstrekk på konto eller i hus uten ytterligere varsel. Ikke overraskende blir nordmenn som får disse brevene tilsendt meget bekymret.

Den juridiske problemstillingen som ligger i bunnen er følgende: Nordmenn som er fast bosatt i Spania, eller tilbringer mer enn 6 mnd. av året her, er skattepliktige til Spania. Dette gjelder også pensjonister. Da skal man skatte av all inntekt og formue til Spania.

Likevel er det veldig mange nordmenn som bor i Spania som aldri har skattet hit. Dette skyldes nok ofte at pensjon eller lønn utbetales fra Norge, og norske skattemyndigheter har derfor aldri “gitt slipp” på vedkommende. Hvis man da ikke selv tar initiativ til å rydde opp i situasjonen, kan ofte en juridisk uriktig situasjon befeste seg. Det juridisk korrekte i disse situasjonene er (som regel) at Spania har beskatningsretten til vedkommendes inntekt og formue, både etter spansk skattelov og skatteavtalen mellom Norge og Spania. Kravsbrevene fra spanske myndigheter er derfor (som regel) basert på riktig rettslig grunnlag. Dette må likevel dobbeltsjekkes av kvalifiserte rådgivere. Det er også viktig å dobbeltsjekke at kravets størrelse, beløp osv. er riktige.

Siden Spania ofte har rett i kravet som fremmes, vil vanligvis (ikke nødvendigvis alltid!) den beste strategien være å ta kontakt med norske myndigheter og kreve tilbakebetalt skatt utlignet i Norge for samme periode, under henvisning til at det er dobbeltbeskatning i strid med skatteavtalen. Bifrost Abogados erfaring er at man ofte kommer raskere i mål med en slik strategi, fremfor å bestride kravene fra spanske skattemyndigheter.

Ett av landene skal jo ha skattepengene dine, og siden det ofte er riktig at Spania egentlig skulle hatt dem, er jo den mest logiske konsekvens at Norge må tilbakebetale det de (feilaktig) har fått. Et eksempel: Peder Ås får kravsbrev fra spanske myndigheter.

De mener han er fast bosatt i Spania. De har funnet ut av hans inntektsforhold, og har skjønnslignet ham for årene 2006-2010, med ca. 7.000 euro pr. år. De mener at han skulle ha skattet fullt ut til Spania for disse årene. Han får derfor tilsendt 4 innbetalingsblanketter på nesten 30.000 euro tilsammen. Han har 10 dager på å klage, og to uker på å betale. Peders problem er at han for samme periode har betalt ca. 260.000 kroner i skatt til Norge, fordi norske myndigheter anser ham som skattebosatt i Norge. Peder føler seg presset av spanske myndigheter og blir ganske engstelig, og han betaler derfor pengene inn etter to uker. Peder har nå blitt dobbeltbeskattet, fordi han harbetalt skatt på samme inntekt og formue til både Spania og Norge. Ett av landene tar feil, og må betale ham tilbake skattepengene. Ofte er det Norge som ikke har krav på skattepengene i slike tilfeller, fordi Peder bor 10 måneder av året i Spania med sine kone i et hus de kjøpte sammen for noen år siden.

I Norge har de bare barn og barnebarn, og reiser på besøk et par ganger i året. Peder Ås vil derfor ha større sjanser med en klage til norske myndigheter på forholdet, og med krav om tilbakebetaling av det han innbetalte i skatt til Norge for disse årene. Rådet er uansett: Får man slike kravsbrev fra spanske myndigher, løp til enkvalifisert rådgiver før du tar en avgjørelse fordi man må foreta en konkret vurdering i det enkelte tilfellet.

Et annet råd er også klart: Hvis du bor fast i Spania er det en fordel at du selv tar initiativ til å rydde opp i din skattesituasjon. De fleste norske pensjonister i Spania skal egentlig betale skatt til Spania, ikke til Norge. I realiteten er det nok det motsatte som skjer, nemlig at folk fortsetter å betale skatt til Norge selv om det er mange år siden de flyttet ut. Da får Norge inntekter de ikke fortjener, og Spania går glipp av inntekter de trenger.

Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania i 2011.
2 thoughts on “Spanske skattemyndigheters skjerpede kontroll av nordmenn

  • March 29, 2013 at 7:25 pm
    Permalink

    Ikke skrem livet av folk————— vist du ikke har mer enn 50 tusen euros I verdier I ditt hjem land og ikke arbeider I spania — kan du gjerne ha leilighet eller hus I spania —Du skal the ikke lage spansk selvangivelse. Men dere kan jo undersøke det —————–

  • August 7, 2013 at 8:03 pm
    Permalink

    Tull, man skal alltid levere selvangivelse om man har bolig der.

Leave a Reply

Your email address will not be published.