Spanske politikere frykter “escraches” på døren

På nyhetene hører vi om “escraches”, det nye fenomenet som spanske politikere nå frykter og får politibeskyttelse for. Escrache er et argentinsk slang-uttrykk for “fordømmelse”. Nylig fikk en politiker besøk på døren av en mann kledd i brudekjole, i selskap med to andre menn iført fangedrakter.

Tekst: Bente Puig

Mannen i brudekjole forklarer valg av antrekk med at han vil stå for en vakker protest, og ikke noe voldelig eller brutalt. Denne varianten for “escrache”- demonstrasjon er unntaket, da demonstranter de siste ukene har klistret opp plakater og ropt slagord ved dørene til flere spanske politikere i protest mot utkastelser ved mislighold av boliglån på grunn av arbeidsløshet.

Den spanske boligboblen sprakk fullstendig i 2008, og førte landet ut i en økonomisk krise ingen har sett maken til. Siden da har spanske domstoler fullbyrdet over 250 000 utkastelser. Bare i 2012 ble i overkant av 75 000 familier kastet på gaten. Statsminister Mariano Rajoy reagerer kraftig på den nye dreiningen i måten å demonstrere på kalt “escraches”: “vi har alle rett til å slåss for det vi står for, men dette er udemokratiske metoder”.

Grasrotbevegelsen PAH, Plattform for gjeldsofre, mener dette er en følge av politikernes manglende vilje til å hjelpe de svakerestilte i samfunnet. “Politikerne ønsker ikke å endre loven om boliglån. De kriminaliserer oss og kaller oss terrorister”, sier PAH-advokat Manuel San Pastor.

Bevegelsen har oppnådd å få nasjonalforsamlingen i Madrid til å vurdere innføring av “dacion en pago” som gjør at gjeldsofferet blir gjeldsfri når banken tar over boligen. Samtidig mener innenriksminister Jorge Fernández Díaz at de som deltar i “escrache”-aksjoner bør bli pågrepet og straffet. Dette har ført til negative reaksjoner i politiets fagorganisasjon som nå forbyr politibetjenter å bruke ordet “escrache”.

PAH reagerer også kraftig på politikernes holdning da demonstrasjon er en internasjonal folkerett. Plattformen reagerer også kraftig på PP-politikernes forsøk på stigmatisering av demonstrantene “for bruk av “nazi”-metoder”, uttalelser som politikerne i ettertid har beklaget.

Den spanske avdelingen av Amnesty International (AI) ber i et skriv visepresidenten, Soraya Saenz de Santamaría, om å bremse “angrepene” på plattformen PAH, og minner om at fredelige demonstrasjoner er en internasjonal folkerett.

Leave a Reply

Your email address will not be published.