Spansk selvangivelse

Nå er tiden igjen kommet for å levere inn spansk selvangivelse for inntekståret 2010. Dette gjelder også alle utenlandske borgere som bor i Spania mer enn 183 dager i året, samt de som har eiendom i Spania.

Tekst: Vicente Germán Saval

Nye poster i år er en økning i fratrekk på sparing, til 19% inntil 6000 euro, 21% over 6000 euro. I tillegg er det lagt til et midlertidig fratrekk på restaurasjonsarbeide utført i boligen på 10%. Utgifter til reise mellom hjem og jobb utgjør inntil 1500 euro. Det er også enkelte nye poster som varierer fra region til region.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Selvangivelsen skal leveres senest 20. mai. Betalinger og tilbakebetalinger skjer i perioden 3. mai til 30. juni. Dersom du skal betale skatt (restskatt), og du ønsker å dele opp betalingen i to, skal siste innbetaling gjøres senest 7. november.

Dokumenter som skal legges ved selvangivelsen:
– NIE nummer, navn og fødselsdato på barn og ektefelle
– For lønnsmottakere: certifi cado de retenciones sobre salarios
– For arbeidsledige: Certifi cado de prestaciones y retenciones
– Årsoppgjør fra banken på alle konti (Certifi cado de las cuentas bancarias)
– Kvittering på eiendomsskatt (IBI)
– Kvittering på kjøpt eiendom det siste året
– Bankbevis på boliglån (Certifi cado de préstamo para vivienda)
– Kvitteringer på leieinntekt
– Skjøtet på salg av eiendom (escritura de venta o donacion de inmuebles)
– Bevis på aksjebeholdning (certifi cado de valores cotizados)
– Bevis på fondsparing
– Bevis på livsforsikring, pensjonsforsikring eller sykeforsikring
– Bevis på pensjonssparing

Regnskap for bedrift
– Oppgaver på innbetalt skatt (gjelder for de som driver firma)
– Certifi cados de retención (gjelder de som driver firma)
– Kvittering på pengedonasjoner
Leave a Reply

Your email address will not be published.