Spansk økonomi – det nordmenn bør følge med på i 2022

Spanias økonomi henger selvfølgelig tett sammen med utviklingen i eurosonen i stort. Imidlertid er det også andre faktorer som har særlig stor innvirkning på den spanske økonomien, som for eksempel utviklingen til turistindustrien og eiendomsmarkedet. Mange nordmenn har investert betydelige summer i fritidsboliger i Spania, da er det særlig viktig med et forhold til utviklingen i den spanske økonomien.

Globale makrofaktorer som påvirker Spania

Den spanske økonomien påvirkes helt åpenbart av de store trendene i den globale økonomien. Samtidig kan effekten på noen områder bli annerledes enn i for eksempel Norge.

 • Den spanske økonomien har tatt seg opp godt i 2022, etter noen år med svake tall fra turistbransjen som følge av reiserestriksjoner. Det betyr at den spanske regjeringen opprettholder sin prognose om BNP-vekst på omtrent 4,3 % i 2022. Samtidig har de redusert forventningen noe til 2023.
 • Mangel på råvarer, galopperende energipriser og en utfordrende logistikksituasjon påvirker selvfølgelig Spania. Det er viktig å ha i bakhodet når du vurderer for eksempel prisbildet for nybygg og infrastruktur.

 • Disse faktorene bidrar også til et annet viktig tema som påvirker alle nordmenn – inflasjon.

  Inflasjon i Spania – alt blir dyrere

  Allerede i juni rapporterte den spanske motsvarigheten til SSB om en inflasjon på 10,2 %, det høyeste nivået på hele 40 år. Heldigvis er for eksempel dagligvarer fortsatt behagelig priset sett fra et norsk perspektiv, men du må forvente deg høyere matpriser både i butikken og på restaurant.

  Dessuten vil prisveksten helt åpenbart påvirke alt fra håndverkertjenester til prisene på hotellrom. I tillegg kommer ekstremt dyr gass, noe mange nordmenn som eier bolig i Spania vil merke i lommeboka.

  Lån, kreditter og finansiering – i Spania og Norge

  De aller fleste nordmenn som besøker Spania oppholder seg selvfølgelig i landet i et begrenset tidsrom. For noen dreier det seg om en kort chartertur, mens noen legger opp til faste besøk i egen feriebolig. Inflasjon og økende priser vil sannsynligvis føre til at det i noen tilfeller er nødvendig å finansiere for eksempel en tur eller nødvendig vedlikehold med en tidsbegrenset kreditt.

  For nordmenn kan det være enklest med et forbrukslån eller annen usikret kreditt tatt opp i Norge, særlig hvis du mottar lønn eller pensjon fra Norge. Rentenivået kan variere mellom Norge og Spania, men samtidig henger også dette aspektet ved den globale økonomien sammen over landegrensene. De spanske rentene på boliglån følger rentenivået til den europeiske sentralbanken, noe det også kan være greit å ha i bakhodet hvis du har spansk lånefinansiering av fritidsbolig.

  Oppsummert – kos deg i Spania, men følg med på utviklingen

  For å oppsummere er den økonomiske situasjonen i Spania relativt lik det som skjer i mange andre europeiske land. Norge har så langt kommet relativt godt ut av den turbulente økonomiske situasjonen i 2022, og mange nordmenn vil derfor kunne besøke Spania også i tiden som kommer – selv om det alltid er fornuftig å holde seg oppdatert om den økonomiske situasjonen i stort.

  Både korte ferieturer og lengre opphold i Spania bør også i fremtiden være preget av avslapping og kos, husk på at turistindustrien er en viktig driver i den spanske økonomien. Derfor bidrar også de litt mer moderate og nøkterne ferieturene til å støtte opp under den spanske økonomien.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.