Spansk økonomi

Hellas’ og Spanias økonomiske situasjon har lenge vært et viktig tema i EU. Begge landene er som vi vet, satt under lupen, og det blir fulgt nøye med på hva de to foretar seg. Alle vet at Hellas er ille ute, men turbulensen i den spanske økonomien de siste dagene gjorde at alle EU-ministerne i forrige uke var samlet til krisemøte.

Tekst: Bente Puig

Blant annet fordi den spanske regjeringen igjen har snakket om å gå inn med hjelp for å slette bankenes gjeld. Dette gjelder da i første rekke banken Bankia som i slutten av juni får et statstilskudd på 23 000 millioner euro for å rette opp økonomien.
Direktøren for Telefonica sier at Spania er mer enn solvent, og da er det store spørsmålet – hvor blir pengene av? Når vi da leser at det er helt vanlig at eks-direktører (sammen med styrer) får skyhøye fallskjermer ved fratredelse, eller at de rett og slett har ”lurt” alle sine klienter på en så finurlig måte at ingen har fattet mistanke, før det er for sent, eller etter å ha kjørt bedriftene konkurs, for så å raskt innta nye markeder, eller forsvinne, kan man jo begynne å lure.

Det er heller ingen hemmelighet at det føres store pengesummer ut av Spania, gjemt på hemmelige kontoer (ref. rep. Comando Actualidad). I de fleste TV kanaler har det de siste dagene gått åpne debatter om landets økonomiske situasjon, og det er vel første gang det blir snakket så åpent om dette. De fleste ser nå at situasjonen er høyst alvorlig og ønsker å komme med konstruktive løsninger.

Etter møtet 17. mai, der alle kommunene måtte legge frem sine nye budsjetter for statsminister Rajoy, ble alle budsjettene godkjent utenom det fra Asturias. De må ytterligere redusere sine utgifter før det vil bli godtatt.

Det må helt klart en holdningsendring til, og statsministeren går nå ut og forlanger at alle de selvstendige kommunene nå skal legge ut sine respektive regnskaper på sine hjemmesider på internett, så dette kan være åpent for enhver innbygger, samtidig som man også kan ringe og få vite fakta om saker kommunen har vedtatt, uten å være knyttet til pressen.

Videre er det bestemt at helsevesenet skal spare inn ca 300 millioner euro. Hvordan dette skal gjøres i praksis er ennå ikke helt klart, men det jobbes med saken og det ymtes om at flere tjenester og medisiner gitt på sykehusene vil bli prisbelagt. Det er ikke tvil om at det nå innføres store økonomiske innstramninger i alle sektorer, og med den NYE ÅPENHETEN blir det vanskeligere å ”LURE UNNA”.

Etter EUs siste vurdering av Spania, ble det fra spansk hold sagt at Spania har gjort ALT som EU har beordret, og forventer seg nå hjelp utenfra (fra Tyskland og Frankrike), noe som ikke alle er like enige i. Det ble i den forbindelse blant annet foreslått fra EUs side at Spania setter opp flere bomstasjoner langs alle sine motorveier, for her å ta inn flere penger.

Merkel strammer inn livremmen og vil ikke være med på flere overføringer, i alle fall ikke på det nåværende tidspunkt. Flere reformer forventes også herifra. Det er skrevet at vår bevissthet utrykkes gjennom våre intensjoner og verdier, så da gjenstår det bare å se hvilke løsninger både EU og de enkelte landene kommer frem til. Debatten fortsetter.

Det neste stormøtet er G 8 møtet, som samler alle lederne fra Europa sammen med president Obama i USA (åpnet 18 mai), og da gjenstår det å se hva som kommer ut av dette fra Europa sammen med president Obama i USA (åpnet 18 mai), og da gjenstår det å se hva som kommer ut av dette.

Leave a Reply

Your email address will not be published.