Spansk gullalder – og arven fra jøder og muslimer

Hva er egentlig en ”gullalder”. Og er begrepet det samme for alle samtidig? Neppe. Gullalder er noe som brukes om en uvanlig tilstand. En glansperiode for noen, men kanskje en nedtur for andre. Betegnelsen kan kanskje brukes om en storhetstid politisk og økonomisk eller en oppblomstring innenfor kunst, kultur og vitenskap.

Tekst: Tom Bjorno

Det har eksistert mange gullaldre. Spansk gullalder er en slik tilstand. Når fantes den spanske gullalder, og for hvem var det en gullalder? Boka forteller om hvordan Spania har hatt to gullaldere. Et hovedpoeng er at gullalder ikke er et entydig begrep i spansk historie. Mens det som vanligvis kalles den spanske gullalder
– Siglo de oro español – hadde sin blomstring i de 16. og 17. århundrer, er det tvert imot den forutgående epoken, de mange hundre årene mellom 711 og 1492, som for andre utgjør den egentlige gullalderen. I disse årene var storparten av Iberia (dagens Spania og Portugal) med det arabiske navnet al-Andalus under muslimsk kontroll.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Spansk gullalder handler om utopi og propaganda. Utopien gjelder mulighetene for å (gjen)skape kulturelt mangfold ut fra en befolkning med ulik religiøs og etnisk bakgrunn. Propagandaen berører bruken av historien, og hvordan forskjellige tolkninger og forståelser av fortiden gir legitimitet til ulike regimer i samtiden.

Forfatterne har tatt for seg disse temaene gjennom tre akter. Den første er viet den islamske perioden al-Andalus, da muslimer styrte riket. Den første vokste fram fra midten av 700-tallet, da jøder, muslimer og kristne levde sammen under islamsk styre. I andre akt, etter 1492 tar de for seg hvordan elementer fra den al-andalusiske gullalderen levde videre eller ble fornektet i epoken Siglo de Oro español. Da erobret de kristne kongedømmene i Spania muslimenes Granada, samtidig som Columbus oppdaget Amerika.

De nye koloniene sendte gull tilbake til moderlandet, og en ny gullalder oppsto. Denne tidsperioden bygget på de materielle og intellektuelle verdiene til befolkningsgrupper som Spania hadde forsøkt å kvitte seg med. I tredje akt ender de opp i moderne tid for å se hvordan minnene om tidligere epoker og gullalderforestillinger utspiller seg i dagens Spania.

Boken føyer seg inn i enda et verk i rekken ettersom ”norske spanjoler” har gravd seg ned i spansk historie, særlig i epoken fra 700-1500 e.kr. (Også disse forfatterne tilbringer lange perioder i vinterhalvåret i Spania). For å forstå mange ting som skjer i nåtiden, er det nødvendig å kjenne historien. Slik er denne boken med på å fremme forståelsen for de utfordringene Spania, og forøvrig resten av Europa står ovenfor i dag.

Dorte Skulstad er cand. philol og informasjonsrådgiver ved Universitetet i Oslo. Har tidligere skrevet Kulturmøter i spansk historie – fra berbere til bergensere (2008), sammen med sin medforfatter i denne boken.

Knut Aukrust er professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo.

Bestill boken Spansk gullalder og arven fra jøder og muslimer.

Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania utgave 19 i 2011.
Leave a Reply

Your email address will not be published.