Spanjolene har bedre helse enn resten av Europa

I gjennomsnitt lever spanjoler i 65,5 år med god helse. Dette er 3 år lengre enn resten av Europa. Dette viser statistikken fra Eurostat som omhandler livskvalitet og helse i Europa.

Tekst: Bente Puig

Spania ligger på sjetteplass etter Sverige der innbyggerne i gjennomsnitt blir 70,6 år før helseplagene begynner å forringe livskvaliteten, Malta 70,5 år, Hellas 66,6 år, Luxembourg 66,4 år og Irland 66,2 år. De landene der helseplagene inntreffer tidligst er i Slovakia. I gjennomsnitt inntreffer sykdom allerede ved 52,2 års alder, etterfulgt av Slovenia 53,9 år og Littauen 55,2 år.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

I statistikken fra Eurostat går det frem at det er forskjeller mellom kjønnene. I Europa er gjennomsnittet for kvinner
62,2 år, og 61,8 år for menn. I Spania er gjennomsnittet for kvinner 65,8 år, og 65,3 år for menn.
2 thoughts on “Spanjolene har bedre helse enn resten av Europa

Leave a Reply

Your email address will not be published.