Spanias fremtid i statsminister Rajoys hender

Mariano Rajoy, lederen av Partido Popular (PP) er nå godt i gang som ny statsminister i Spania. PP og Mariano Rajoy stakk av med majoriteten av stemmene, noe som på forhånd var forventet. Folket har store forventninger til den nye regjeringen, og det gjenstår å se om valgløftene blir innfridd.

Tekst: Bente Puig

Etter misnøye og press fra folket, gikk tidligere statsminister Zapatero (PSOE, ttilsvarende Arbeiderpartiet) tilbake på sin steile overbevisning om å sitte perioden ut, og fremskyndte valget til den historiske datoen 20. november. Mange spekulerte i om dette hadde en symbolsk betydning da dette var datoen general Franco døde i 1975 og Spania fikk sitt demokrati. Zapatero avkreftet spekulasjonene, og uttalte at dette var den datoen som passet best i forhold til nasjonale helligdager før jul.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

PP og Mariano Rajoy stakk av med majoriteten av stemmene, noe som på forhånd var forventet. Folket har store forventninger til den nye regjeringen, og det gjenstår å se om valgløftene blir innfridd.

NOEN AV VALGLØFTENE:
Tiltak for et stabilt stasbudsjett
– Redusere statsunderskuddet med 16.500 millioner euro i 2012, med et maksimums underskudd på 0,4% av BNP i 2020.
– Gradvis reduksjon av statsgjeld.
Gjeld og underskudd skal også regulerers i offentlig- og kommunal sektor.
– Revaluere pensjonene med umiddelbar virkning, dette ble tatt opp i ministeriet 30. desember
– Endelig statsbudsjett for 2012 skal presenteres i kongressen før 31. mars i år.

Reform i finanssektoren
– Sanering de første seks månedene, for så å ta fatt på neste semester som innebærer fusjoneringer og finansielle innskudd for å bevare solvens.
– Sanering av underskudd i form av salg av besittelser, og verdivurdering av aktiver.
– Reform i Banco de España

Reform i arbeidsmarkedet
– Presentasjon av reformen i kongressen i løpet av årets første trimester.
– Flytting av helligdager, slik at vi unngår inneklemte fridager. Eksempel: er helligdagen en torsdag, blir den flyttet til mandag.
– Mer kontroll for å unngå fravær
– Mer satsing på arbeid via internett og telefon for bedre kombinasjon av privat- og arbeidsliv.
– Skattemyndighetene vil “premiere” arbeidsgiver med å betale 100% av arbeidstakers seguridad social-avgift (obligatorisk trygdeavgift) for førstegangs arbeidstakere under 30 år i løpet av hele det første året.

Skattereform
– Tiltak for de som vil starte egen bedrift i form av skattelette og at man ikke betaler moms før kunden har betalt respektive faktura.
– Skattelette for selvstendig naeringsdrivende og 3000 euro i støtte for første ansettelse.
– Vedlikeholde den reduserte momsavgiften på boliger, gjelder ikke ferieboliger.
– Skattefordeler ved boligkjøp
– Bedre skattefordeler ved pensjonsplan

Utdanning
– En reform med samme skoleplan for hele landet
– 3-årig bachelors (videregående)
– Fleksibilitet i ungdoms- og videregående skole med flere faglige valgmuligheter som dekker den enkeltes behov og ønsker
– Tospråklig undervisning (spansk og engelsk) i hele skoleverket

Helsevesenet
– Elementært helsetilbud for alle uansett om de betaler folketrygdavgift eller ikke

Pensjoner
– Færre fortidspensjoneringer, og begrensninger i dagpenger i forbindelse med fortidspensjonering
– Forlengelse av arbeidslivet i kombinasjon med deltidspensjon.
– Pensjoner som står i samsvar med pensjonsberettigedes fartstid i arbeidslivet.

Konkurranse
– Energireform med fokus på alle teknologiske muligheter, uten unntak.
– Helhetlig plan for å øke turisme.

Ekstraordinære strakstiltak er satt igang for å redusere statsgjelden: høyere inntektsskatt, ingen endring i minstelønn eller lønn til offentlige ansatte, kutt i subvensjoner til politiske partier, 1% økning i pensjonen og forlengelse av 400 euros-pensjonen til arbeidsledige.

Med dette mener Rajoy å være på rett spor for å redusere stasgjelden med 16.500 millioner euro i 2012. Hjelpen på 400 euro for arbeidsledige, som inngår i planen “Plan Prepara”, også knyttet opp mot utdannelse og kursing, utgår 15.februar. Den nye regjeringen forlenger denne planen til midt i august.

Samtidig blir innføringen av en måneds pappapermisjon utsatt til januar 2013. Permisjonen ble vedtatt i 2010, og det er andre året på rad at denne blir utsatt. Minstelønnen vil holdes på samme nivå som før: 641,40 euro per måned, likeså lønnsnivået til offentlig- og statlig ansatte. I perioden 2001 til 2009 økte minstelønnen med 4%, men kun 1,5% og 1,3% i henholdsvis 2010 og 2011. Spania har Europas laveste minstelønn. Bare de to siste årene har konsumprisindeksen økt med henholdsvis 1,8% og 3,3%. Subvensjoner til politiske partier reduseres med 20%, en besparelse på 85 millioner euro årlig.


Leave a Reply

Your email address will not be published.