Spania krever rentegaranti fra EU

En regjeringskilde uttalte til Wall Street Journal i forrige uke at Spania er klare for å søke EU om full redningspakke dersom de får klare garantier fra EU og Den Europeiske Sentralbanken ESB. Den spanske regjeringen har flere ganger forsøkt å forhandle frem en avtale om rentenedsettelse på spansk statsgjeld.

Tekst: Bente Puig

Renten på statsgjelden steg nemlig seks prosent over tysk statsgjeld og ligger rundt fire prosentpoeng høyere enn det tyskerne betaler. Denne renteforskjellen ønsker den spanske regjeringen å halvere. Med Sentralbankens obligasjonskjøpsprogram finnes det muligheter for å presse markedsrentene ned på spansk statsgjeld.

Det fungerer slik at Sentralbanken kan kjøpe statsobligasjoner med opp til tre års gjenværende løpetid utstedt av land som har inngått avtale om krisepakke med EUs redningsfond ESM. Planen åpner for at ESM kan gi langsiktig finansiering til land som søker, mens ESB sørger for at rentene på lån med mindre enn tre års løpetid er akseptable for landet. Dette åpner også for at Spania kan få kreditter i de ordinære kapitalmarkedene.

ESB på sin side er uklare på hva slags renter de mener er akseptable. Den spanske stat må i løpet av 2013 refinansiere over 200 milliarder euro i lån som forfaller til betaling, samtidig som regjeringen sliter med å få redusert budsjettunderskuddet. EU har godtatt første fase av redning av spanske banker.

I sommer fikk Spania er tilslag på inntil 100 milliarder euro for å redde banksystemet, men regjeringen mener 36,5 milliarder er tilstrekkelig. Disse pengene er nå innvilget, og skal gå til fire storbanker og “banco malo” (søppelbanken) som nå er under etablering. Søppelbanken vil overta alle misligholdte lån og bankovertatte eiendommer fra alle spanske banker.


Leave a Reply

Your email address will not be published.