Spania – Kan du vise meg veien vekk herfra?

Krisen i Spania, spaniernes manglende språkkunskaper og deres motivasjonen for nå, etter at krisen er blitt et faktum, – så raskt som mulig, å ville lære engelsk, fransk eller norsk.

Tekst: K.J. HERMANRUD

Ja, det er idag på Costa Blanca blitt populært å lære fremmedspråk, – noe som for ikke mange år siden var heller u-interessant for de fleste unge spaniere.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

I Norden får folk engelsken gratis gjennom TV som sendes på originalspråket, De begynner også med engelsk i barneskolen og derfor er det mye lettere for dem å dra utenlands enn det er for spaniere.

Men det er ikke ønsket om å lære nye lands kulturer å kjenne, – eller lysten til å tilegne seg et nytt språk, – slik at du lettere kan bli forstått på reise i fremmede land; som her er grunnen, – nei, hos spanierne er det slett ikke dette som får dem til å studere slik som hos skandinavene eller hollenderne. Her er det ofte ren nød og håp om arbeid som er drivkraften bak denne plutselige språkinteressen!

Muligheter for å lære fremmedspråk
På Costa Blanca bor mange utlendinger. I Spania er det idag 50% arbeidsløshet blandt de unge og mange av dem, her på Costa´n tar nå kontakt med utlendinger for å lære fremmedspråk. Størst interesse er det for engelsk, fransk og tysk, men for tiden, går det godt i Norge, og det trengs folk til mange jobber der. Derfor har interessen for jobb i Norge steget med rekordfart. Men ikke bare i Norge, i de siste tredve år har mange nordmenn flyttet hit til Marina Baixa og særlig mange bor det i Alfaz de Pi, Vilajoyosa og la Nucia. Det er bruk for folk som kan norsk i serviceyrkene til flere av institusjonene for nordmenn som etterhvert er blitt bygget i området. Spaniere vil derfor lære norsk slik at de kan få jobb enten her i nærheten eller i Norge.

En viktig jobb!
Siri Lund, som underviser norsk og spansk i Alfaz del Pi, forteller i et intervju i Alicanteavisen Información at det er stor interesse for å lære norsk i området. Hun underviser både utlendinger som vil lære spansk til sin business eller jobb her i området, og spaniere som vil lære norsk for å dra til Norge og søke jobb. I mai, forteller Siri Lund, vil hun starte opp et 6 måneders intensivkurs for leger og sykesøstre. Disse yrkesgruppene er det stort behov for i Norge.

Alt er ikke rosenrødt
Når vi hører om hvordan spaniere uten jobb og uten språkkunnskaper stadig lander i Norge og tror at alt skal bli så bra, ja, da er det virkelig viktig at de først forbereder seg og lærer noe om landets språk og kultur. Derfor er det av største viktighet at slike språkkurs blir tilbudt spanierne så de kan få et grunnlag før de drar. Slik hodeløs reising uten bakkekontakt ender som regel med forferdelse. Jeg viser til min artikkel i Aktuelt Spania Nr. 4, s.26 : Husløse spaniere i Bergen.

Asociacion Senegalesa
En gruppe immigranter fra Senegal underviser idag fransk til alle som ønsker det. De føler at de på denne måten kan gi tilbake litt av den hjelpen de har fått her i Spania, og tar ingenting for jobben. Senegaleserne hjelper folk som har tenkt å prøve lykken med jobb i Frankrike, eller Schweits. Storparten av de lærelystne er fra Sørmerika. Vil du også lære fransk kan du kontakte dem på Asociacion Senegalesa, Barrio de Carolinas, Alicante. Alicia Lopez, en av elevene, sier at dette er et flott tilbud og at hun nå vil føle seg mye sikrere når hun til sommeren drar til Schweits for å søke jobb.

Andre tilbud om språk
Det finnes flere slike tilbud langs Costa Blanca kysten. I Javea tilbys det engelsk, i Calpe tysk. Her jobber utlendinger sammen med kommunen og tilbyr gratis språkundervisning. Så lenge krisen i Spania er så alvorlig som nå, vil en stor gruppe unge søke jobb utenlands.
Fremmedspråk er her av største betydning, hvis ikke man drar til Søramerika.

Det er virkelig flott at så mange frivillige, ved siden av de vanlige språkskolene, stiller opp og tilbyr gratis språkundervisning. For en god del av dem som kan ha nytte av et slikt tilbud har sikkert ikke penger til å betale med. Man kan derfor si at aldri så galt er det godt for noe, for krisen øker nå samholdet og neste-hjelpen her i Spania. Det minner om Frivilligsentralen, eller?


Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania i 2012.


Leave a Reply

Your email address will not be published.