Spania ikke noe problem!

“Spania er ikke et problem,” påstår den franske finansministeren Christine Lagarde når hun blir spurt om Spanias finanspolitiske utsikter.

Tekst: Tom Bjørnø

Mens noen av EU-regjeringene mente at Portugal ventet for lenge med å be om hjelp, var det enighet om at EUs gjeldskrise nå hadde nådd toppen med mindre fare for ytterligere eksalering etter at Portugal i begynnelsen av måneden fulgte Hellas og Irland og ba om bistand fra EU og IMF. “Risikoen for smitte har minsket,” sa den tyske finansminister Wolfgang Schaeuble.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

“Ikke at våre bekymringer har forduftet, men vi er på rett spor.”, sa han. Spania er det største av euro-sone landene som har kommet under press fra fi nansmarkedene i det siste året, med bekymringer omkring sitt store budsjettunderskudd og en bristende bolig-boble. Landet har gjort stadige fremskritt i å bekjempe sitt underskudd, men ledigheten er fortsatt rundt 20% og regjeringens innsats for å oppkapitalisere bankene rammet av boligkrisen, er fortsatt ufullstendig.

Markedenes bekymringer har lettet de siste ukene ettersom investorer har blitt mer trygg på at Spania kan rydde opp i sine skrantende sparebanker etter at regjeringen i Madrid i september satte en frist for bankene til å møte nye minstekrav til kapitaldekning. I en nøye overvåket auksjon over tre års obligasjoner dagen etter at Portugal kastet inn håndkleet, solgte den spanske regjeringen obligasjoner for over 4 milliarder euro, noe som gjenspeiler en refleksjon av tillit i markedet.

Spanias finansminister Elena Salgado tilbrakte mye av sin tid under EU-toppmøtet i Godolla, Ungarn, med å fortelle hvorfor hun mener Spania er i en annen stilling enn Portugal. Spania “vil ikke gå ned på denne måten, fordi … vår økonomi er større og mer diversifi sert”. Salgado sa også at de spanske bankene vil komme bedre fra de kommende stresstestene for den økonomiske helsen i det europeiske bankvesenet. “Selv de svakeste av sparebankene er i stand til å bestå stresstester, sier hun, og legger til at hun er trygg på at en rekapitalisering av spanske banker økonomiske og monetære saker Olli Rehn roste den spanske regjeringens reformer og spådde at landet ikke vil trenge hjelp.

EUs finansministres oppgave på møtet var å utarbeide en pakke av smertefulle økonomiske reformer for Portugal som betingelse for å motta en hjelpepakke til rundt 80 milliarder euro. Finansministrene krevde at Portugals viktigste partier avgir et løfte om å foreta ytterligere finanspolitiske innstramninger, en ambisiøs plan om privatisering og andre strukturelle reformer, som en betingelse for å få hjelp. Portugals politikere må sette til side sine meningsforskjeller midt i en valgkamp for å bli enige om smertefulle innstrammingstiltak for å redusere underskuddene og berolige finansmarkedene, er kravet europartnerne stiller.

Landet har parlamentsvalg den 5. juni.Det foreligger altså en betinget optimisme når det gjelder Spania, men det hersker fortsatt endel usikkerhet både i EU, IMF og finansmarkedene. Man minnes blant annet situasjonen i fjor høst, da Irland fikk mange liknende godord fra EU-partnerne bare kort tid før alt raknet. Trusselen om globalt sjokk på grunn av stigende oljepriser, uro i Midtøsten, og jordskjelvet i Japan med etterfølgende atomkrise i tillegg til ujevn vekst i mange av i-landene, gjør ikke usikkerheten mindre.

Spania er utsatt for ytre påvirkninger i den sårbare situasjonen landet er i nå. Styremedlem Jose Manuel Gonzalez-Páramo i den europeiske sentralbanken erkjente at den økonomiske situasjonen i Spania fortsatt er skjør. Hvis reformene blir gjennomført, er trolig Spania reddet, men tiltakene er svært viktige og alt avhenger nå på om den spanske regjeringen gjør det den må gjøre.

Artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania i 2011.


Leave a Reply

Your email address will not be published.