Spania i faresonen

I første kvartal registrerte den spanske sentralbanken at det forsvant 97 milliarder euro – eller rundt 650 milliarder kroner ut av Spania. I tillegg kommer det som banken ikke kan registrere. Trolig har denne kapitalflukten fortsatt med uforminsket styrke i juni, ikke minst etter at den spanske regjeringen i for knappe 14 dager siden måtte forplikte seg til å skaffe landets fjerde største bank, Bankia, 19 milliarder euro i ny kapital. Kapitalflukten fra spanske banker kan forårsake total bankkollaps og mulig hjelp utenfra når som helst.

Tekst: Tom Bjørnø

Spanske toppolitikere fra PP bedyrer at Spania ikke trenger krisehjelp. At disse forsikringene kommer stadig oftere, er et krisetegn i seg selv, og som tiden går og bankvesenet blodtappes, blir slike forsikringer mindre og mindre verdt. – En spansk krisepakke kan komme raskt, men jeg tror EU vil forsøke å vente til etter at stabilitetsmekanismen er på plass. Det er et godt tidspunkt, sier sjefsøkonom i Sparebank1-gruppen til E-24 , Elisabeth Holvik. Hun tror ikke Spania har muskler nok til å dekke opp for bankenes gjeld. – Vi er svært nær det punktet at Spania vil måtte be EU om en redningspakke, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank. Heller ikke sjeføkonom Erica Blomgren i Seb tror det er noen vei utenom en krispakke for Spania. – På kort sikt forventer vi oss en bail-out som er spesielt rettet mot bankene. Vi tolker signalene fra Tyskland som at de er på vei mot et slikt standpunkt, sier Blomgren som understreker at tyskerne vil kreve at EU tar ytterligere skritt i retning av finansiell integrasjon for å gå med på en redningspakke til spanske banker.

Det som er grunnlaget for situasjonen er at Spania må ha hjelp for å klare å rekapitalisere landets banker. Spania må betale en for høy pris og har for lav tillit i kapitalmarkedene til at de kan klare det selv Avisen El Mundo skriver at den tyske forbundskansleren Angela Merkel to ganger anbefalte Spanias tidligere statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero at landet skulle be om en redningspakke. Når Spania likevel ikke ba om en redningspakken har nok det sammenheng med frykten for at det vil bli knyttet svært strenge krav til budsjettdisiplin til en slik redningsoperasjon. Siden den første anbefalingen kom kort etter at Hellas hadde fått sin første redningspakke i mai 2010, har utviklingen gått fra vondt til verre i Spania, slik at pakken nå må bli mye større enn hva som hadde vært nødvendig tidligere.

Spanias problem er ikke statsgjelden i seg selv, den er foreløpig bare på rundt 70 prosent av årlig verdiskapning og det er lavere enn f.eks Tyskland. Problemet er risikoen for at bankenes gjeld til slutt vil havne på statens hender, som i tilfellet Bankia, noe som vil kunne øke statsgjelden i Spania til 110 prosent av landets årlige verdiskapning.

Den europeiske sentralbanken ECB kan produsere noe smertestillende som en ytterligere rentenedsettelse, men det er bare å utsette krisen litt til. Problemet er at lånemarkedet i praksis er stengt for Spania. Dersom landet får lånt er det til høye renter, så høye at det ikke er bærekraftig på sikt.

Vi har sagt det tidligere. Ryker Spania og kanskje Italia i tillegg, snakker vi om eurosonens 4. hhv 3. største økonomier. Det har ikke EU og IMF nok kraft til å klare, og faren for at hele eurosamarbeidet ryker, er så absolutt reell. Problemet med euro stikker langt dypere enn at et lite land som Hellas sier takk for seg. Markedsmekanismene er satt ut av spill. Euroen legger lokk på mulighetene for de enkelte land til å justere konkurranseforholdene, man kan si at de respektive lands sentralbanker sitter med en tom verktøykasse. Den innflytelsesrike milliardæren George Soros mener også at tiden renner ut for eurosonen. Han mener den nåværende gjeldskrisen er sterk knyttet til en bankkrise, og den er så alvorlig at den truer med å ta knekken på hele EU-samarbeidet.

Soros sier det er opp til Tyskland å redde samarbeidet. Ifølge Soros legges alt ansvaret for en krisesanering over på de små utsatte landene. – De store landene i eurokjernen burde ta et like stort ansvar ettersom det de høy grad er ansvarlig for de feilaktige beslutningene som har ført til krisen Europa kveles av, påpeker Soros.- Den greske krisen kommer trolig til å nå klimaks i høst. Innen den tid vil den tyske økonomien ha blitt svekket, slik at det vil bli vanskelig for forbundskansler Angela Merkel å overbevise tyskerne om å akseptere større europeiske forpliktelser, sa Soros under en økonomikonferanse i Italia nylig.Denne artikkelen er tidligere publisert av magasinet Aktuelt Spania i 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.