Spania et foregangsland på solenergi

Stadig flere ser seg om etter alternative og fornybare energikilder, og på grunn av de klimatiske forholdene er Spania nå et foregangsland når det gjelder solenergi.

TEKST KRISTIN TENNEBØ

Hvert år mottar jorda 15 000 ganger mer solenergi enn menneskene bruker, så hvorfor ikke benytte seg av denne energien? Mange spør seg om det er økonomisk og miljømessig lønnsomt å benytte solenergi. Med de gode subsidiene den spanske stat gir, er svaret et utvilsomt ja. I 2008 åpnet en nye EU-lovgivning muligheter for subsidier til private og bedrifter som ønsker å installere solcellepaneler. EUloven sier blant annet at minimum 12% av energiforbruket i Spania skal komme fra fornybar energi. Foreløpige tall viser at nesten 20% av den fornybare energien kommer fra nettopp solen.

Stor etterspørsel selv i krisetider

Paul Broggel er daglig leder i Sun Energy i Altea. De har også avdelinger i Dénia og Gandía, og leverer alle typer solenergisystemer både til private og bedrifter. Han merker stor etterspørsel, selv i krisetider.
– Det er nok nettopp krisetidene som gjør folk mer bevisste, og mer opptatt av å spare penger, sier Paul Broggel.

Solenergi er en av de mest miljøvennlige energikildene. Bruk av solenergi har ingen kjente konsekvenser for dyr og planter. Solceller av annet materiale enn silicium kan inneholde miljøfarlige materialer. Dette setter spesielle krav til framstilling og avfallsbehandling. Dette gjelder også for batterier til frittstående solcelleanlegg.

Paul Broggel installerer alt fra bassengvarme til boligoppvarming på hele Costa Blanca kysten, og har både spanjoler og utlendinger på sin kundeliste.
– I Holland, der jeg er fra, har alternative energikilder vært brukt i lang tid, og nå har også spanjolene fått øynene opp for alternativ oppvarming.

Les mer om solcellepanel og solcelleanlegg

Leave a Reply

Your email address will not be published.