Spania Caritas og GINI

Ved årsskifte var det alltid vanlig å gjøre opp status. Å si at dette har vært et godt år og at det sikkert kom til å bli enda bedre neste år. Men iår har: ”Et Riktig Godt Nytt År!” liksom mistet noe av den oppriktige hjertligheten.

TEKST:K.J.HERMANRUD

Helt siden krisen satte inn i 2008 har lagdelings-mønstret i Spania vært i stadig bevegelse. Pengebeløpet som folk har å rutte med har stadig sunket og forskjellen på 20% av dem som tjener mest og 20% av dem som ligger på bunnen har stadig økt i de siste åra. (Se Eurostat, byrå for statistikk.)

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Med stadig større arbeidsledighet, og reduksjon av trygd og andre statstjenester, er lønnstakerne hele tiden kommet dårligere ut av det og idag er Spania blant de aller verste i Europa når det gjelder økonomisk ulikhet. Bare Lithauen, Latvia og Romania har større forskjell på rik og fattig.

Men Spania er ikke et fattig land. Forskjellen er meget stor og det finnes grupper som har mye penger, mens andre er nærmest blakke. Denne ulikheten er historisk og var en av hovedårsakene til at det ble borgerkrig i 1930 åra. La oss ganske kort se på disse begivenhetene som formet det moderne Spania. Vi må da gå litt tilbake i historien. I 1931 lanserte arbeiderpartiregjeringen i Spania et reformprogram som skulle endre de grunnleggende strukturene i det spanske samfunnet: Regjeringen, av sosialister og venstrefolk, ønsket en jordreform hvor de svære eiendommene til godseierne i Andalucia ville bli fordelt blant folk flest. Kvinnene skulle få stemmerett og kirken skulle ikke lenger få kontrollere skolesystemet og samfunnet. Katalunia skulle få delvis selvstyre. Ikke småtteri!

Disse reformplanene var en torn i øyet på både kirken og middelklassen som her så faren: De ville miste sin makt og sine privilegier! I februar 1936 var det igjen valg. Her gikk Frente Popular av med seiren på et løfte om å gjennomføre reformene fra 1931.

Politiske fanger ble løslatt, og jordarbeiderne begynte å gjennomføre landreformene. Prester ble avsatt. Offiserkorpset, kirken og middelklassen gikk nå sammen og 17.07.1936 rykket general Franco i spissen for en nordafrikansk hær fra spansk Marroko inn over det spanske fastlandet. Krigen var et faktum. Men ikke glem: En krig mot en demokratisk, lovlig valgt regjering!

Hva kan vi vel lære av dette? Jo, at Spania har et helt annen demografisk kart enn Skandinavia. Her er de politiske motsetningene mye større, og solidaritetsfølelsen mellom klassene dårligere utviklet. Mange ser på arbeidsledighet og personlige tragedier som noe selvforskyldt! I krisetider sklir en stor del av befolkningen nedad på stigen og ender opp som fattige. Men Staten her, i motsetning til i Norden gjør veldig lite. Mest kommer hjelpen fra kirken og private donorer. Sikkerhetsnett som du finner i Nord-Europa finnes ikke her! Og nå har heller ikke Staten mere penger til å betale arbeidsledighetstrygd, Paro. I tillegg snakkes det om å kutte ned på helsevesenet. Tøffe tider!

En av de største landsomfattende hjelpeorganisjonene i Spania er Caritas. De forteller at mens de i årene fra 2005 – 2007 hjalp 182.000 mennesker i året i Madrid er dette tallet nå steget til 322.650. Caritas´sjef i Madrid, forteller at det ikke bare er antallet som stiger, men nå er det stadig flere spanske familier som går fra en stabil økonomisk situasjon og ut i en hvor de blir sosiale kasus. Vi får nå flere og flere mennesker inn her, mennesker som hadde egne bedrifter eller en god jobb. De kunne for bare en kort tid siden ikke ha trodd at de skulle ende opp her hos Caritas! sier han.

Ser vi på GINI som måler ulikhet i inntekt i forskjellige land får vi kanskje et bedre bilde av situasjonen. GINI er et system for å måle denne uliken fra 0 til 100. O er når landets borgere har likhet i sin livsstandard og 100 betyr at de lever i total ulikhet. Mens de tre skandinaviske landene alle scorer 25 på skalaen, er tallet for Spania 36. Kanskje burde man ta en titt på GINI før man bestemmer seg til hvor man vil bo!

GINI bekrefter også at Spania er et klassesamfunn hvor avstandene for tiden er i ferd med å øke.

Denne artikkelen er tidligere publisert av magasinet Aktuelt Spania i 2012.


Leave a Reply

Your email address will not be published.