Spania Fakta

Spania fakta er for mange i første omgang kjent som et solrikt feriested med flotte strender og et fantastisk fotballag. Men få vet egentlig ikke så mye mer enn det. I denne artikkelen om Spania tar vi for oss det viktigste du trenger å vite om Spania, klima, dyreliv, fiestaer, folkegrupper, og feriesteder. Her kommer alle fakta du trenger å vite om Spania.

Spanias nasjonalsang

Nasjonalsang SpaniaMarcha Real er Spanias nasjonalsang. Det er en av bare fire nasjonalsanger sammen med Bosnia og Hercegovina, Kosovo og San Marino i verden som ikke har en offisiell tekst. Spanias nasjonalsang er en av de eldste nasjonalsangene i verden, og ble først trykt i et dokument datert tilbake til 1761. For du har kanskje lagt merke til det når den spanske nasjonalsangen spilles foran store idrettsarrangement, så synger ikke utøverne et eneste ord. Årsaken til dette er rett og slett at det aldri har vært tekst til marsjen, som ble tonsatt av en ukjent komponist for nesten 250 år siden. Les mer om Spanias nasjonalsang

Spanias nasjonaldag

Nasjonaldag Spania12.oktober er Spanias nasjonaldag, kalt “Día de la Hispanidad”. Dagen blir feiret til minne om Christoffer Columbus som oppdaget Amerika i 1492. Reisen til Columbus var støttet av de katolske kongene i Spania, og oppdagelsen av Amerika var betydningsfull for kontakten mellom Europa og Amerika. Dagen har blitt feiret i Spania siden 1987. Spanias nasjonaldag blir feiret i Madrid med militær parade, hvor kongen og hans familie, viktige representanter av regjeringen og presidentene i de fleste spanske autonome er tilstede. Les mer om Spanias nasjonaldag

Spanias nasjonalrett

Nasjonalrett SpaniaSpanias nasjonalrett. Ettersom hver av Spanias regioner har sine egne regionale spesialiteter, er det vanskelig å si at det er en nasjonalrett i Spania. Historisk ble Spania delt inn i små kongeriker; hver med sitt eget språk, kultur og mat. Selv i dag, er Spania fortsatt delt inn i 17 Autonome regioner, hver med sin egen unike nasjonalrett. Det er imidlertid et par retter som er blitt en slager over hele Spania, og noen også internasjonalt. Den tiden da alle som besøkte Spania var ivrig etter å prøve lokale klassikere som paella, sangria eller spansk tortilla er langt forbi. I dag ønsker flere og flere reisende å få en ekte smak av spansk mat med alle de regionale spesialiteter, århundregamle tradisjoner og påvirkninger fra Midt-Østen. Og gitt det faktum at Spania er en utrolig kilde til unike smaker, vil det være en enorm skam å ikke nyte dem mens du er her. Les mer om Spanias nasjonalrett

Mattradisjoner i Spania

Mattradisjoner i SpaniaSpanias gastronomiske tradisjoner er et resultat av de mange folkeslag og kulturer som har krysset og bebodd landet gjennom årene. Jordens fruktbarhet, et godt utgangspunkt for et frodig innlandskjøkken og en mer sjøpreget matkultur langs kysten. Her venter det utsøkte tradisjonelle retter i alle landsdeler! En kan strengt tatt ikke snakke om et nasjonalt, spansk kjøkken, fordi det finnes så mange regionale tradisjoner og spesialiteter som tar utgangspunkt i landets høyst mangfoldige klima og naturgrunnlag. Om en likevel skal snakke om et spansk kjøkken, er dette kjennetegnet av at matvarene tradisjonelt tilberedes med olivenolje eller smult, den store mengden tilberedte frukter og grønnsaker arabisk kultur bragte på spansk bord, og den utstrakte bruken av tomater og poteter som følge av oppdragelsen av Amerika. Spania er et av landene i verden med flest Michelin restauranter. Les mer om mattradisjoner i Spania

Spanske helligdager

Helligdager SpaniaDet er ikke alltid like lett for oss nordmenn å holde styr på de spanske helligdagene. De fleste spanjoler er katolikker og den katolske kirke har noen helligdager som ikke vi kjenner så godt til. Blant annet er 15.august en helligdag her i Spania, det er da minnedag for jomfru Marias himmelfart. I Spania blir dagen markert med gudstjenester og enkelte steder er det religiøse parader i gatene og fyrverkeri. For mange katolikker er den dagen Jomfru Maria ble tatt opp til himmelen viktig, og blir av mange sett på som Jomfru Marias himmelske fødselsdag. Hennes mottakelse i himmelens herlighet er sett på som symbolet på det løftet Jesus ga til alle kristne at de skulle bli tatt imot i Paradis. Les mer om Spanske helligdager

Klima og været i Spania

Klimaet i SpaniaSpanias klima deles inn i tre hovedgrupper, middelhavsklima langs kysten i sør og øst, atlantisk klima langs kysten i nord, og kontinentalt klima på høysletta i innlandet. Kystområdene fra Costa Brava i nordøst til Costa del Sol i sør har middelhavsklima, med tørre, varme somrer og milde, til dels nedbørrike vintrer. Også Ebrodalen og det meste av innlandet i Andalucía og Estremadura har tilsvarende klima. Det finnes likevel ganske store variasjoner innenfor de nevnte områder både med hensyn til nedbør og temperaturer. Costa Brava i nordøst har eksempelvis over 800 mm med nedbør også om sommeren, mens Almeria i sørøst kun har 220 mm i årsnedbør og en nesten total sommertørke. På mesetaen er årsnedbøren jevnere fordelt, sommeren er varm, vintrene kjølige og særlig i de nordlige og høyereliggende områder. Les mer om klima og været i Spania

Valuta i Spania

Spansk valutaNår du drar kortet på betalingsterminaler eller i minibanken, får du valget og må velge om du vil betale i lokal spansk valuta eller norske kroner. Det er ikke likegyldig hva du velger, og feil valg kan koste deg dyrt. Tilbudet om at nordmenn i utlandet kan betale varene i norske kroner, er ment som hjelp til å vite hva varene koster i egen valuta. Forbrukertips om valuta i Spania. Alt om myntenheter, veksling til spansk valuta, valutakurser, og forsiktighetsregler ved kortbruk i Spania. Det du trenger å vite om valuta i Spania til ditt neste opphold i Spania. Les mer om valuta spania

Slanger i Spania

Farlige og giftige slanger i SpaniaI Spania finnes her 13 ulike typer slanger. Det verserer mange historier om farlige og giftige slanger i de spanske skoger, og den farligste perioden er om våren og sommeren ettersom de er i hi under de kjøligere månedene av høsten og vinteren. Men sannheten er at det ikke er mange flere farlige dyr i Spania enn det er i Norge. Mens det er mange slanger i Spania, er de i hovedsak funnet i de fjellrike og skogrike områder. Generelt sett er slanger sjelden sett (med mindre du er en en ivrig turgåer, eller klatrer.) og svært få mennesker blir bitt. Slangene holder seg langt unna mennesker, og treffer du på en er de minst like skremt som deg, og angriper kun hvis de føler seg truet. Les mer om slanger i Spania


Planteliv i Spania

Plantelivet er rikt og allsidig. I tillegg til middelhavsfloraen finner man i nord betydelige innslag fra floraen i Vest- og MELLOM-EUROPA, i sør innslag fra den afrikanske floraen i MAROKKO og ALGERIE. I alt finnes nesten 6000 frøplanter og BREGNER, hvilket er blant de høyeste tallene kjent i noe europeisk land. På grunn av det tørre klimaet er landet fattig på skog, den dekker mindre enn 5 % av arealet. Opp til 1500 moh. er det i sentrale og nordlige områder løvskog med eik og bøk, høyere oppe BARSKOG med furu, gran og EDELGRAN. Ovenfor skoggrensen, vel 2200 moh., er det engvegetasjon med SVINGEL- og starrarter og mange FRØPLANTER.

På den iberiske sletta dominerer alfagresset; ellers er store deler av slettelandet dekket av TØRKEPLANTER, ofte med åpne grusflekker mellom plantene. Langs elvene finnes i de nordlige deler av mesetaen striper med POPPEL, pil, ask og alm; i sørligere deler belter av maquiskratt (matorral) med myrt, JORDBÆRTRE, LYNGTRE og små eikearter. Vanlige frøplanter i steppestrøkene er CISTROSE, GINST, Lotus, BEINURT og arter i andre slekter i ERTEBLOMSTFAMILIEN, blandet med MALURT (kurvplantefamilien) og aromatiske halvbusker i LEPPEBLOMSTFAMILIEN. I sørvest er det skoger med KORKEIK og ekte KASTANJE, i nordøst langs MIDDELHAVET STEINEIK, pinjer og andre langnålede furuarter. Av afrikansk FLORA i sør og sørøst må særlig nevnes DVERGPALME.

Folkegrupper i Spania

Den overveldende majoriteten av innbyggerne i Spania definerer seg som spanjoler, selv om mange har en sterk regional tilhørighet. Området som i dag er Spania har opp igjennom historien blitt bebodd av blant annet keltere, iberere, gotere og maurere, og dagens spanjoler har derfor en blandet etnisk opprinnelse. Castillas politiske dominans har medført en tilsvarende kulturell kastiljansk dominans i Spania, men spesielt i Catalonia har mange en klar regional identitet.

Nord i Spania bor baskerne, omtrent 2,7 millioner i antall. Denne folkegruppens opprinnelse er ukjent, og språket baskisk har intet slektskap til andre europeiske språk. I Galicia i nordvest bor galicierne, som er av keltisk opphav. Den opprinnelige befolkningen på Kanariøyene er av afrikansk opphav, for det meste berbisk. Spania har også en sigøynerbefolkning på et par hundre tusen. Spanias sigøynere kan deles inn i undergruppene gitanos og hungaros, der førstnevnte bor sør i landet og er assimilert inn i det spanske samfunnet, mens sistnevnte holder til i nord og i mindre grad er vellykket integrert.

Dyreliv i Spania

Dyregeografisk tilhører Spania den PALEARKTISKE REGION. Den iberiske halvøy (Spania og Portugal) har en del endemiske arter og underarter (bl.a. SPANIAGAUPE) og et innslag av nordafrikanske arter som GENETT, FARAOROTTE og hvitbuksandhøne. Pattedyrfaunaen omfatter om lag 80 arter. Ekorn, RØYSKATT og mår lever bare i nord, DÅHJORT i sørvest og RÅDYR over hele landet. De fleste større PATTEDYR er sjeldne og finnes bare i avsidesliggende strøk, vesentlig fjelltrakter eller reservater. Dette gjelder BJØRN, ulv, PANTERGAUPE, pyreneisk STEINBUKK, GEMSE, HJORT og VILLSVIN. Mange ROVDYR har stor utbredelse: RØDREV, VILLKATT, SNØMUS, ILDER, STEINMÅR, GREVLING og oter. Kanin og SØRHARE er tallrike.

Fuglelivet er rikt og variert. Arter fra varmere strøk (svartvingeglente, SPRINGVAKTEL, kamsothøne) har sin nordgrense i Spania, mens nordlige arter som FJELLRYPE, STORFUGL og RINGTROST hekker i PYRENEENE. Hele 23 rovfuglarter hekker, bl.a. sjeldenheter som KEISERØRN, LAMMEGRIBB, MUNKEGRIBB og den meget vanlige rødfalken. Tallrike FUGLER fra SKANDINAVIA, GJESS og ENDER, VADERE, måker og SPURVEFUGLER overvintrer i Spania eller raster der under trekket. Las MARISMAS langs GUADALQUIVIR er et av Europas viktigste vinteroppholdssteder for våtmarksfugler.

I europeisk målestokk er krypdyrfaunaen rik: fire skilpaddearter, 12 SLANGER og ca. 20 ØGLER. Blant slangene er huggorm (nordlige del av landet), Latastes HUGGORM og øglesnoken, som er giftig, men ikke regnes som farlig for mennesker. Øglene omfatter ormeøgle, kameleon, GEKKOER, skinker og FIRFISLER. Noen av de 20 amfibieartene er endemiske (stedegne). Atlanterhavskysten og BISCAYABUKTA er rik på fisk og SKALLDYR.

Fiske i Spania

Spania har velutviklede fikseindustrier med store fiskeflåter og mange mindre lokale flåter. Spania lokker med et ferskvannsfiske som savner mot stykke i resten av Europa. Det er rett og slett et eldorado for sportsfiskeren! Det har også den svenske journalisten Christer Johansson, funnet ut, og han har derfor gitt ut en bok, ja nettopp “Sportsfiske i Spania ”En fiskeguide”. Det skal være den første boka som på denne måten tar for seg de mange mulighetene for ferskvannsfiske i Spania. Les mer om sportfiskerens Eldorado

Spania er kjent som sportfiskerens eldorado

Fiestaer i Spania

Mange byer i Spania arrangerer sine egne fiestaer eller festivaler for å feire en spesiell hendelse i deres historie eller fødselsdagen til byhelgenen. En av de mest kjente er tyrefestivalen i Pamplona, hvor de modige løper om kapp med okser. En annen kjent fiesta er den årlige Fiesta i Alfaz del Pi

Det er veldig populært med Fiesta i Spania

Spanias største byer

Spanias største byer er for de fleste kjente feriemål for soltørste nordmenn. Vi skal i denne oversikten ta for oss de 13 største byene i Spania. Du vil også kunne lese mer om de ulike byene ved å klikke på linkene i teksten. Listen er satt opp etter innbyggertall fra størst til minst. Helt til slutt finner du en tabell over de 22 største byer i Spania etter antall innbyggere.. Les mer om Spanias største byer

Byer på Costa Blanca


Albir Spania

Albir SpaniaAlbir ble som mange andre byer på Costa Blanca en by som skulle beskytte sine innbyggere mot pirater. Det gamle fortet er forsvunnet for lenge siden, og byen er nå vert for nye innbyggere fra hele Nord-Europa, faktisk er den utenlandske befolkningen større enn den spanske. Med passerspissen i Albir og en radius på 200 kilometer, noe som ikke er langt i et land med motorveier og god offentlig kommunikasjon, kan du oppleve det meste året rundt. Spania er allsidig og med Albir som utgangspunkt kan du oppleve det meste. Over alt finner man slott og borger, noen er restaurert og gjort om til fantastiske museer, mens andre er ruiner som i seg selv forteller sin historie. Turistkontorer og guidebøker er et must om du vil ta deg rundt i området, eller enda bedre, reis med en profesjonell guide på tur og opplev historien på nært hold. Spania er landet hvor historien lever, landet som Christoffer Columbus bandt sammen med den ”nye verden”, den moderne tids vugge. Skal man lære sitt Europa å kjenne, er Spania landet. Les mer om Albir

Alfaz del Pi Spania

Alfaz del Pi SpaniaAlfaz del Pi er en kommune på Costa Blanca-kysten i Spania. Den ligger i provinsen Alicante i regionen Comunitat Valenciana, og strekker seg fra Albirstranden i nord til Sierra Helada og Benidorm i sør. En av Spanias største kolonier av nordmenn befinner seg i Alfaz del Pi og nabokommunene. I Alfaz del Pi er det folk fra over 100 nasjoner bosatt i kommunen. Av i overkant av 20000 innbyggere, er det ca 10000 utlendinger i kommunen. Ca 5000 av disse er nordmenn, og nærmere 2500 har registrert seg som velgere til kommunevalget. Tallene stiger fra år til år. Her finner du flere norske bedrifter, institusjoner og forretninger. Hva er det som lokker titusener av nordmenn til akkurat denne delen av Spania? Solen har de mange andre steder, flotte strender, hyggelige mennesker og alt som hører sydenlivet til finnes også rundt hele Middelhavet. Til og med god vin, slott og attraksjoner er å finne i hele Spania. Les mer om Alfaz del Pi

Altea Spania

Altea i SpaniaMellom Benidorm og Calpe på Costa Blanca, ligger feriestedet Altea. Selv om du ikke vil bli imponert over strendene, vil du bli imponert av havnen og fiskeflåten. Se fisken bli losset daglig inn i den travle havna. Marinaen er veldig sjarmerende. Altea har blitt fanget av turisme, men bare litt. Den har klart å beholde sin sjarm og skjønnhet. Det er også et stort internasjonale samfunnet her med utlendinger som har gjort Altea deres hjem. Skal du besøke Altea bør du starte på den høyeste delen av byen. Fra Plaza de Nuestra Senora del Consuelo med sin unike kirke, toppet med blå fliser, der kan du nyte en fantastisk panoramautsikt. I gamlebyen i Altea finner du også den kjente restauranten Casa Vital, som er drevet av nordmannen Åge Folkestad. Det er 5km med strand i Altea, delt inn i ulike områder, og havnen er en populær turistattraksjon. Det er noen fantastiske steder å slappe av på strendene. Mye av stranden består av småstein. Les mer om Altea

Alicante Spania

Alicante i SpaniaAlicante ligger flott til ved Middelhavet og har litt av hvert å by på. I nord har vi San Juan som er byens egen «badeby», her finner vi en lang flott strand, turistleiligheter, golfbane, restauranter og barer. Om sommeren når turistene kommer til San Juan er her et yrende folkeliv. Som mange andre spanske byer har også Alicante en “gamleby”, med sjarmerende smale gater, gamle bygårder med flotte utsmykninger, små butikker og tapas resturanger side om side. På byens høyeste punkt Benacantil ligger den flotte middelalder festningen Castillo de Santa Bárbara. I år 900 startet muslimene byggingen av borgen, for å beskytte seg mot egypterne som ble større og farligere langs kysten. Borgen har blitt utsatt for angrep mang en gang, blant annet i 1706 under tronarvestriden mellom Felipe de Borbón V og erkehertugen Carlos. Da ble borgen bombardert av engelsk/hollandsk flåte i hele åtte dager, og endte med engelsk overtakelse av borgen. I 1708 kom borbonernes tropper ledet av D´Asfelf for å gjenerobre borgen, det klarte de I 1709, og Alicante ble da den siste byen i Valencia til å fris fra troppene som støttet erkehertug Carlos i tronarvestriden. Borgen ble så modernisert og nesten alt av det gamle arabiske fortet ble revet, både bygninger, tårn og murer. Les mer om Alicante

Benidorm Spania

Benidorm i SpaniaBenidorm er en kystby og kommune i provinsen Alicante. Før 1960, var Benidorm en liten landsby. I dag utmerker Benidorm seg for sine hoteller, strender og skyskrapere, bygget som et resultat av byens turist-orienterte økonomi. Ifølge folketellingen i 2010, har Benidorm en permanent befolkning på 71 198 innbyggere, rangert som den femte mest folkerike byen i Alicante provinsen. Den har en befolkningstetthet på 1,848.8 innb. / km ². Benidorm har flest høyhus per innbygger i verden. Benidorm selv er overskygget av den 1406 m høye Puig Campana. Turisme ble det nye satsningsområde i Benidorm og ordfører Pedro Zarago valgte å legalisere bruken av bikini.. Benidorm ble dermed den første spanske byen som legaliserte bruken av bikini i offentlighet. Benidorm ble en stor turistby og i 1977 var det hele 12 millioner besøkende, den rekorden har ennå ikke blitt slått. I dag er det rundt 5 millioner besøkende til byen hvert år, og regnes som en av Spanias viktigste turistbyer. Les mer om Benidorm

Benissa Spania

Benissa i SpaniaBenissa holder til i provinsen Alicanter bestàr av små bukter som ligger mellom klipper og vakkert fjell landskap. Benissa er 73 kilometer fra byen Alicante. Det er en attraktiv by der havet og fjellene kommer sammen for å skape et imponerende landskap. Byen har fire kilometer med kystlinje med noen av Costa Blancas vakreste bukter. Sitt krystallklare vann er den perfekte setting for vannsport som dykking, seiling, windsurfing og kajakkpadling. Vandring er en annen aktivitet tilgjengelig her, Benissa er omgitt av fjell slik som i Bernia, ideelt for turstier. Sørg for at du prøve den lokale gastronomi i Benissa, med utsøkte risretter og spekemat. Man bør heller ikke gå glipp av gamle byen, som har en desidert middelaldersk karakter: den har bygninger fra det 15. århundre Constitución Market; Renessanseslott hus; La Marina neo-gotisk katedral; og Calle Desamparados gate, full av staselige hus med smijernsporter. I april holder Benissa sine lokale fiestas til ære for skytshelgen, Purísima Xiqueta. Les mer om Benissa

Calpe Spania

Calpe i SpaniaStranden i Calpe er ikke som andre strender ved Costa Blanca kysten! Fjellklippen Penon de lfach er selve symbolet på trolldomskrefter som utspilte seg her for mange hundre år siden. Fjellklippen på stranden i Calpe, har samme størrelse og formasjon som kløften i fjellet bak La Nucia og Alfaz del Pi. Det fortelles mange historier, legender og sagaer om hvordan denne fjellklippen har endt opp på strandlinjen i Calpe. Fjellklippen i Calpe ruver 332 meter over havet, og er altså et symbol på trollgubbens sinne og vrede en gang for veldig lenge siden. Det er ikke vanskelig å forstå at den høyreiste fjellklippen er et svært populært område for ivrige klatrere. Utsikten fra klippen skal være magisk, nesten trolsk. Det er lite som minner om trollgubbens sinne og raseri, – nå fremstår Penon de lfach som en frodig og beskyttet natur park. Drar du bort til Calpeklippen ved fiskehavnen, finner du også fantastiske sjømatrestauranter, velegnet for en lang, doven lunsj. Her kan du peke på det ditt hjerte behager av fisk og skalldyr. Les mer om Calpe

Moraira Spania

Moraira SpaniaMoraira i Spania er en fiskelandsby og en av de første tingene du ser er at i motsetning til de andre feriesteder langs den spanske kysten er at Moraira ikke har glemt sine røtter. Byen ligger litt nord for Calpe. Selv om Moraira har vokst de siste årene til å bli en av de mest populære destinasjonene på Costa Blanca, har de ikke solgt seg helt til turist-boomen, og er ikke plaget av høye bygninger og overbefolkning som andre feriesteder. Moraira er en kommune i provinsen Alicante som ligger 110 km sør fra Valencia, og kun 80 km nord for Alicante, begge byene har internasjonale flyplasser. Med 8km kystlinje og et totalareal på 32km2 tilbyr Moraira et usedvanlig frodig geografiske miljø. Cap d’Or halvøya er en fjell kystlinje med mange klipper, gylne strender og skjulte bukter, med et usedvanlig krystallklart vann. Middelhavsklimaet her har en årlig gjennomsnittstemperatur på 18 grader. Omlag 14 000 mennesker bor mellom Moraira og nabolandsbyen av Teulada, stedet har en stor andel europeiske utlendinger. Les mer om Moraira

Denia Spania

Denia SpaniaDenia er en ikke-så-turistifisert by på Costa Blanca kysten i Spania som er rik på historie og kultur. Byen ligger ved foten av en nasjonalpark og er en av de viktigste havnene i området. Denia ligger på nordkysten av Alicante provinsen. Valencia ligger 110km nordover og Alicante 120 km sørover, begge har internasjonale flyplasser. Denia er preget av ett kupert landskap med klipper som stikker helt ned til sjøen. Her finner du utallige små viker, bortgjemte strender, og noen lengre flotte sand strender. Denia har en gjennomsnittlig årlig temperatur på 20 grader, med varme somrer og milde vintrer. Ca 44.000 innbyggere bor i Denia. De utenlandske beboere utgjør 30% av den lokale befolkningen. I løpet av sommermånedene, kan befolkningen øke til 200.000 mennesker. Les mer om Denia

Javea ( Xàbia ) Spania

Javea SpaniaJavea ( Xàbia ) ligger 74 km norøst for Alicante og har ifølge Verdens Helse Organisasjon W.H.O. et av verdens beste klima. Javea har flest soltimer i løpet av året I hele Spania. Javea ligger på Costa Blanca kysten midt mellom Alicante i sør og Valencia I nord. Flesteparten av turistene som kommer til javea overnatter i leiligheter eller leide villaer. Det er noen hoteller i Javea, men det er fortsatt ikke et sted hvor masseturismen har tatt helt over. Kystbyen Javea (Xàbia på valenciansk), midtveis mellom Valencia og Alicante, fremstår som litt av et kinderegg med flotte strender, koselig gamleby og en hyggelig gammel havn. Gamlebyen er Javeas perle. Vel bevart, med smale gater og smijernsbalkonger oppetter husfasadene.Rundt katedralen fra senmiddelalderen klynger byens historiske kvartaler seg sammen, med husfasader drapert med blomster i fargerike keramikkpotter. Folk lever sitt dagligliv i de trange gatene – knapt farbare for annet enn mopeder. Området har lite konstruksjon, her ligger noen romslige villaer spredt langs den 25 km lange frodige kystlinjen. Det historiske sentrum av Javea har beholdt sin opprinnelige sjarm og karakter, med hvitemalkede hus, bueganger, gotiske vinduer, med bruk av den samme type grov stein som er funnet i området. Les mer om Javea Xàbia

Oliva Spania

Oliva SpaniaOliva den nest viktigste byen i regionen, og kan skryte av 10 kilometer med rene strender og grunt farvann, støttet nesten i sin helhet av sanddyner som skiller appelsinlunder fra sjøen. I byen, som er godt bevart, den kristne landsbyen og den mauriske forstaden skiller seg ut. Også verdt et besøk er huset til Gregorio Mayans og forfedrenes hjem fra det 17. til det 19. århundre på Calle Tamarit. De livligste områdene er rundt strendene i Daimus, Miramar og Guardamar. Yachtklubben og marinaen gir mulighet til å drive med vannsport som windsurfing. Oliva er som skapt for de som liker elvefiske og fotturer i fjellet. Byen har også en 18-hulls golfbane. Verdt en egen omtale er Pego-Oliva Fen Nature Reserve, et område av våtmarker med et rikelig dyrliv og planter av stor økologisk verdi. Les mer om Oliva


Gandia Spania

Gandia SpaniaGandia er den nordligste byen på Costa Blanca, og har både flotte strender, morsom gamleby og en skyggefull paseo med et godt utvalg av butikker, restauranter og kafeer. Her ligger også en rekke interessante borger og palass. Mest kjent er Ducal palasset hvor den berømte og beryktede familien Borgia med Lucretia i spissen regjerte I Gandia fra det 15. århundre og utover før de dro til Rom. Vil du treffe familien Borgia i egen person så går du til Davant l´ Escola Pla universitetet som i 1549 ble grunnlagt av Fransisco de Borgia. Utenfor står 5 store bronseskulpturer av familien. Meget godt fremstilt. Nummer to fra høyre er Lucretia og den siste er den gode Borgia´n: den hellige Sankt Fransisco. Gandia ble etter hvert en rik by og familien Borgia med sine bekjentskaper var med på å øke velstanden i byen. Helt opp til det 18. hundreåret varte denne økonomiske fremgangen og derfor har Gandia en rekke vakre patrisierhus og flere store parker. På rundgangen innom Gamlebyen kommer du først til Ducal palasset, og deretter til Rådhuset og Sta Maria kirken. Sett deg på en av kafeene og nyt denne levende plaza med et yrende liv. Les mer om Gandia

Elche Spania

Elche SpaniaElche er en by som ligger i comarca av Baix Vinalopó, i Alicante-provinsen som i sin tur er en del av Valencia, Spania. I henhold til 2008 folketellingen, har Elche en befolkning på noen 228 300 innbyggere, rangering som den tredje mest befolkede byen i Valencia og den 20. største spanske byen. Deler av kommunen er kyst, men den viktigste byen er noen 11 km (6.8 mi) fra Middelhavet. En liten bekk kalt Vinalopó renner gjennom byen og splitter den i to deler. Mysteriet i Elche – Den kulturelle begivenheten som uten tvil har dypest røtter og er den viktigste delen av Elche’s kulturarv er Mysteriet i Elche. Etter at det ble bannlyst av rådmannen av Trento å spille denne type spill i katolske kirker, ble Mysteriet i Elche som eneste spill i sitt slag velsignet av pave Urban 8. i 1632. Det er i dag det eneste spill med opprinnelse fra middelalder som får fremføres i kirken. Les mer om Elche

Murcia Spania

Murcia SpaniaMurcia er en by i sør-østlige Spania, hovedstaden og mest folkerike byen i den autonome regionen Murcia-regionen, og den sjuende største byen i landet, med en befolkning på 442 573 innbyggere i 2009 ( om lag en tredel av den totale befolkningen i regionen ). Befolkningen i hovedstadsområdet var 689 591 i 2010 . Det ligger ved Segura -elven, i sørøst av den iberiske halvøya, med et mildt klima med varme somre, milde vintre og relativt lite nedbør. Murcia ble grunnlagt av emir av Cordoba Abd ar – Rahman II i 825 e.Kr. med navnet Mursiyah مرسية og er nå i hovedsak en service og en universitetsby. Høydepunkter for besøkende inkluderer katedralen i Murcia og en rekke barokke bygninger, kjent lokal mat, Holy Week prosesjon kunstverk av den berømte Murcia skulptøren Francisco Salzillo, og Fiestas de Primavera ( Spring Festival). Byen, som hovedstad i den comarca Huerta de Murcia kalt Europas frukthage på grunn av sin lange landbruket tradisjon og som en frukt, grønnsaker og blomster produsent og eksportør. Les mer om Murcia

Santa Pola Spania

Santa Pola SpaniaSanta Pola er en travel by som er best kjent for sin fiskeindustri, saltsjøene som produserer salt til bruk på veiene og mer nylig som et flott reisemål for kite surfere. Santa Pola har 13 kilometer med kystlinje og en moderne marina der du kan ta en båttur til den nærliggende øya Tabarca. Byen har ellers et turistkontor, et slott, en palme park, et akvarium og en interessant spekter av kulturelle og historiske museer. Det er daglige fisketorg i løpet av uken, og et travelt handelsmarket på mandag og lørdags morgen. Det er en markert turveg langs de landlige strendene i enden av Santa Pola, og en 7 kilometer promenade som forbinder alle strendene i det sentrale området. Santa Pola er en populær turistby på Costa Blanca for spanjolene, og ligger ved sjøen kun 10 km fra flyplassen i Alicante. Området er velsignet med et svært behagelig klima, som inspirerer til aktiviteter utendørs året rundt. Santa Pola har ca.15 km kystlinje der omtrent 11 km er sandstrender med fin sand. Siden 1987 har disse strendene fått flere blå flagg for sin gode vannkvalitet, og blitt belønnet med 5 parasoller for kvaliteten på vannet og sanden. Les mer om Santa Pola

Torrevieja Spania

Torrevieja SpaniaTorrevieja ligger ved kysten, og er omringet av tre vakre og store saltsjøer. Byen har et areal på 72 kvadratkilometer og omtrent 100.000 innbyggere om vinteren, og fem ganger så mange om sommeren. Torrevieja kan kalles en øy fordi tre kanaler skiller byen fra landet. Torrevieja har et tørt klima året rundt og en gjennomsnittstemperatur om vinteren på 18 grader. Statistikken sier de har 305 soldager i året, 30 overskyete dager og 30 regndager i året. Saltsjøen i Torrevieja har en flate på 2500 hektar og en omkrets på 17 km. Saltet kommer fra filtrert havvann i sjøen. Vannet krystalliseres og blir til salt. De får sin karakteriske rosa farge fra en mikroorganisme som heter ”Artemia Salina”. For å få saltet ut av sjøen bruker arbeiderne trebåter plassert en etter en og formerer et såkalt ”train”. For å transportere saltet fra havnen brukes et 2 km langt transportbånd. Før i tiden brukte de vogner og små tog for å transportere saltet til Las Eras de la sal, det gamle salthuset. I bunnen av saltsjøen finnes 8.000.000 tonn salt. Saltet eksporteres til nord Europa, Island, Canada, USA og Vest Afrika. Saltet brukes til å salte kjøtt, fisk, i industrien og som veisalt i nord Europa. Les mer om Torrevieja

Villajoyosa Spania

Villajoyosa SpaniaVillajoyosa er særlig kjent for sin sjokolade. Valor, regnet som en av Spanias beste sjokolademerker, blir produsert her. Som på resten av kysten, er turismen også her en viktig inntektskilde. En av de mest populære turistattraksjonene er den gotiske katolske kirke, med barokk altertavle. Tidligere hadde byen også sitt eget Casino (tidligere Casino Costa Blanca), men det er lagt ned og flyttet til båthavnen i Alicante. Villajoyosa er et kystområde godt skjermet fra omgivelsene ved en hestesko av høye fjellkjeder som omgir det. La Vila Joiosa betyr bokstavelig talt den fornøylige byen, selv om innbyggerne ofte nøyer seg med det forkortede La Vila. Byen har over tre kilometer med strender, inkludert La Platja Centre nær sentrum av byen. Elva Amadòrio renner gjennom La Vila. Denne beliggenheten sørger for det eksepsjonelle klimaet i Marina Baixa med den høyeste gjennomsnittlige årlige temperaturen i Spania med over 19 grader, og har sammen med Almeria flest soltimer pr år, med knapt 300 mm nedbør og hvor frost ikke er eksisterende. Les mer om Villajoyosa

Video Costa BlancaByer på Costa del Sol


Malaga Spania

Malaga SpaniaMálaga er en by og en kommune, hovedstaden i provinsen Málaga, i den autonome regionen Andalusia, Spania. Med en befolkning på 568 507 i 2010, er det den nest mest folkerike byen i Andalucía og den sjette største i Spania. Den sørligste storby i Europa, ligger det på Costa del Sol (Coast of the Sun) av Middelhavet, ca 100 km (62.14 mi) øst for Gibraltarstredet og ca 130 km (80.78 mi) nord for Afrika. Málaga har et subtropisk-middelhavsklima. Den har en av de varmeste vintrene i Europa, med en gjennomsnittstemperatur på 17 ° C (62,6 ° F) i løpet av dagen og 7-8 ° C (45-46 ° F) om natten i perioden fra desember til februar. Sommersesongen varer ca åtte måneder, fra april til november, men i de resterende fire måneder temperaturer noen ganger nå rundt 20 ° C (68,0 ° F). Nobelprisvinner Vicente Aleixandre ga byen navnet “Paradisets by”. Malaga, og solkysten, er hvor et kontinent tar slutt, og et nytt begynner. Malaga er en by full av historie og har stått sentralt helt fra gammel historie som en viktig havneby og handelssentrum ved Middelhavet. Les mer om Malaga

Marbella Spania

Marbella SpaniaMarbella er en by og kommune i Sør-Spania , som tilhører provinsen Málaga i den autonome regionen Andalusia . Det er en del av regionen i Costa del Sol, og er hovedkvarter for Association of kommunene i regionen, det er også leder av den rettskrets som bærer sitt navn. Marbella ligger ved Middelhavet, mellom Málaga og Gibraltar -stredet, ved foten av Sierra Blanca. Kommunen dekker et areal på 117 kvadratkilometer ( 45 sq mi ) krysset av motorveier på kysten, som er de viktigste innganger. I 2012 befolkningen i byen var 140 473 innbyggere, og er den nest mest folkerike kommunen i provinsen Málaga og den åttende i Andalusia. Det er en av de viktigste turist byene på Costa del Sol, og gjennom det meste av året er en internasjonal turistattraksjon, hovedsakelig på grunn av sitt klima og turist infrastruktur. Byen har også betydelige arkeologiske kulturminner, flere museer og ytelse mellomrom, og en kulturell kalender med hendelser som spenner fra reggae konserter til operaforestillinger. Les mer om Marbella

Puerto Banús Spania

Puerto Banus SpaniaPuerto José Banús er en marina i utkanten av Marbella, ved Costa del Sol i det sørlige Spania. Marinaen ble bygget av den lokale forretningsmannen og eiendomsutvikleren José Banús og åpnet i mai 1970. Stedet er kjent for sitt luksuriøse preg, med dyre forretninger og hyppige innslag av store lystbåter tilhørende noen av verdens rikeste. Langs kysten er spennvidden er stor, fra gamle høyhoteller og turistghettoer for «massen», til luksushavner for kjendiser, sjeiker og kongelige. Området mellom Puerto Banus og Marbella er kjent som «Golden Mile». Her er toppen av jordisk lykke å ha en gigantisk lystyacht i havnen. I Puerto Banus handler det om å bli sett. Her kan du sitte i en barstol ved kaikanten og beundre de hvite båtene og myse på de hvitkledde menneskene. En god idé er å kombinere markedet i Puerto Banus på lørdager med å spasere, inspisere og innta lunsj i båthavnen. Les mer om Puerto Banús

Mijas Spania

Mijas SpaniaMijas by er en liten hvit landsby som ligger opp i fjellet bak Fuengirola. Utsikten fra byen er helt fantastisk og man har panorama utsikt over kysten og Fuengirola by. Byen har en lang historie tilbake fra romertiden. Mijas Pueblo er en av Andalusias berømte hvite byer og er en stor turistattraksjon. Byens tyrefekterarena skiller seg ut fra andre arenaer ved at den er firkantet og en attraksjon i seg selv. Byen ligger 428 meter over havet og har en henførende utsikt over en stor del av Costa del Sol. Ved klart vær kan man se Gibraltar, den afrikanske kysten og Atlasfjellene. Mijas tilhører en av de ekte hvite landsbyene i Spania. Landsbyen har smale gater som er nesten bilfrie, bare de med tillatelse har lov til å kjøre inn i den gamle bydelen. Hvis du ikke ønsker å gå rundt til fots, kan du ta eseldrosje eller hest. Nettop eslene har gjort Mijas kjent rundt om i verden. Den korte avstanden fra kysten gjør at det kommer ganske mange turister til Mijas. Også busser med dagsturister kommer hit, ofte fra cruisebåter som har lagt inn til Malaga. Les mer om Mijas


Nerja i Spania
Nerja SpaniaNerja er en kommune og en by i Spania. Kommunen Nerja består av byen Nerja og tettstedet Maro. Nerja ligger i landskapet Axarquía ved Costa del Sol i provinsen Malaga i Andalusia, rundt 50 km øst for byen Malaga. Kommunen har rundt 20 000 innbyggere, om sommeren kommer flere titusen turister i tillegg. Nerjas historie strekker seg svært langt tilbake. I 1959 oppdaget lekende barn noen dryppsteinhuler i nærheten av byen. I disse hulene fant man knokler, steinverktøy, keramikk og malerier. Det antas at hulene var bebodd allerede 20 000 år f.Kr. En del av hulene er åpne for publikum og er etter Prado i Madrid og Alhambra i Granada den mest besøkte severdighet i Spania. I byens sentrum ligger Balcón de Europa (Europas balkong). Dette er et utsiktspunkt som gir besøkende et imponerende skue mot havet. Det blir sagt at navnet ble foreslått av kong Alfonso XII, som besøkte området i 1885 i forbindelse med en jordskjelvskatastrofe, og ble trollbundet av utsikten. Historiske dokumenter har likevel vist at navnet eksisterte før dette besøket. Les mer om Nerja

Torrox i Spania
Torrox SpaniaTorrox er en kommune i provinsen Málaga i den autonome regionen Andalucía sør i Spania. Det hører til comarca Axarquía. Det ligger i Costa del Sol (spesielt Costa del Sol Oriental), på kysten av Middelhavet og ved foten av Sierra de Almijara. Det er hyppig, særlig tyske og britiske turister. Selve byen er delt inn i seksjoner: Torrox Costa på sjøen og Torrox Pueblo, 4 km inn i landet. Torrox Park, et boligdelen i mellom Costa og bygda, kan bli sett på som en annen divisjon. Torrox ligger i umiddelbar nærhet til Nerja. Torrox har “det beste klimaet i Europa”. Les mer om TorroxTorre del Mar i Spania
Torre del Mar SpaniaTorre del Mar er en av de viktigste turistferiestedene på Costa del Sol i Spania. Ligger i den østlige delen av kysten, ved byen Vélez-Málaga, hovedstaden i Axarquia regionen. Det er grunnløse påstander som Torre del Mar gang var en del av et gammelt gresk bosetning kjent som Manake som antas å ha blitt ødelagt av kartagerne, før ankomst av romerne. I disse dager er byen bedre kjent for sine fire kilometer med sandstrender kantet med restauranter, barer og leiligheter, hovedsakelig boliger for sommergjester. Sine livlige kafeer og restauranter gir muligheten for å nyte god sjømat og noe kaldt å drikke i varmen. Rundt Plaza de la Paz / Av Duque de Ahumada i Torre del Mar er et ukentlig marked hver torsdag. Mellom 9am og 14:00 kan du kjøpe grønnsaker, frukt, urter, blomster, klær, marokkanske poser, dekorasjon og smykker. Les mer om Torre del Mar

Fuengirola i Spania
Fuengirola SpaniaFuengirola, i antikken kjent som Suel og deretter Suhayl, er en stor by og kommune på Costa del Sol i Málaga-provinsen i den autonome regionen Andalusia i Sør-Spania. Det ligger på den sentrale kysten av provinsen og integrert i den regionen i Costa del Sol og samveldet av kommuner på Costa del Sol Occidental. Det er et stort turiststed, med mer enn 8 km med strender og en middelalderske mauriske festning. I likhet med mye av denne kysten har det vært gjenstand for betydelig byutvikling. Området har et subtropisk middelhavsklima, med en årlig gjennomsnittstemperatur på 18 ° C og gjennomsnittlig sommer temperaturer på over 30 °. Fuengirola har et pulserende liv som gjenspeiles av alle nasjonalitetene som bor her. Folk fra hele nordlige Europa lengter etter sol og varme, og mange kjøper seg feriebolig her. I tillegg bor det masse mennesker fra resten av verden som har flyttet hit fordi Costa del Sol er det eneste stedet i Europa som har subtropisk klima. Les mer om Fuengirola

Benalmádena i Spania
Benalmadena SpaniaDen hyggelige feriebyen Benalmádena ligger bare 10 km sydvest for Torremolinos. Byen er mest kjent for sin fine, lange sandstrand og sin store marina. Benalmádena er en by og kommune i provinsen Málaga, og er en del av den autonome spanske regionen Andalucía i det sydlige Spania. Kommunen ligger ca. 12 km vest for byen Málaga, på sydkysten mellom Torremolinos og Fuengirola, i hjertet av Costa del Sol og Alhaurín de la Torre i nord. Benalmádena er delt inn i 3 hovedområder, som kombinerer en tradisjonell spansk landsby med en moderne kystresort. Benalmádena sentrum ligger litt i høyden, en typisk hvitkalket andalusisk landsby og ”Arroyo de la Miel”, et livlig boligområde. Nede ved kysten finner du de prisbelønte strendene langs Benalmádena Costa, en av de mest aktive turiststedene på Costa del Sol. Benalmádena Costa er den nederste delen som ligger nærmest kysten. Karakteristisk for Benalmádena Costa er Puerto Marina, som med sine runde gulhvite bygninger fremstår som et slott med luksusbåter rundt. Fra havneområdet tilbys det både seilturer, fisketurer og paragliding. Flere av båtene er vakre og passer til bryllup eller firmaturer. Les mer om Benalmádena

Torremolinos i Spania
Torremolinos SpaniaTorremolinos er en kommune på Costa del Sol i Middelhavet, rett vest for byen Málaga, i provinsen Málaga i den autonome regionen Andalusia i Sør-Spania. Den tilhører comarca av Costa del Sol Occidental. En fattig fiskerlandsby før veksten i turisme begynnelsen på slutten av 1950-tallet, var Torremolinos den første av Costa del Sol alpinanlegg å utvikle. Det ligger på den vestlige kysten av Bay of Málaga og bak Sierra de Mijas. Det ligger i en avstand av 13 km fra Malaga og serveres ved motorveien A-7, som går utenom byen i nord, og med tog. I 2010 hadde den 66 957 innbyggere, og er den sjette største byen i provinsen. Township har et areal på 20 km ² og en befolkningstetthet på 3153,85 innbyggere / km ², som er multiplisert i sommermånedene. Les mer om Torremolinos

Estepona i Spania
Estepona SpaniaEstepona er en liten idyllisk ferieby med ca 50.000 innbyggere. Som de andre små og store byene langs malagakysten, er hovednæringen turisme. Men, i motsetning til Marbella og Malaga by er Estepona en liten juvel på denne kyststrekningen. Dette stedet har virkelig andalusisk sjel og atmosfære. Byen og den umiddelbare nærhet har utrolig mye å tilby for oss som vil ferie i dette området. Her har alle de flott strendene mange aktivitetsmuligheter. Både windsurfing og kiting er begge veldig populære. Her kan du spille golf på gode baner. For dere som liker fotturer eller sykkelturer er det flott oppmerkede traseer for dette formål. Inne i byen finner du mange koselige tapasbarer hvor du kan nyte både god mat og drikke. Estepona har også mye kultur å by på .Her har de godt bevarte arkeologiske utgravinger.Du kan besøke fyret og fine museeum. Dessuten er dette området verter for to ulike filmfestivaler hvert år. Les mer om Estepona

Video Costa del Sol


Byer på Costa Brava
Costa Brava er nok den minst kjente strekningen langs den spanske middelhavskysten. Den er, som navnet indikerer, langt mer dramatisk og kan heller ikke vise til like mange kubikkmeter finkornet sand som turistmagnetene i sør. Til gjengjeld er er Costa Brava og den katalanske kysten velsignet med en natur som overrasker og imponerer selv de mest bereiste av oss. Kjente byer på Costa Brava er storbyene Barcelona og Girona.

Barcelona i Spania
BarcelonaSom reisemål har storbyen Barcelona mye å by på. Bare arkitekturen er nok til å gjøre Barcelona til en av Europas mest interessante steder. Her finnes et unikt uteliv, et vell av museer og gastronomi i verdensklasse, for å nevne noen av trekkplastrene. Byen kan skryte av store kunstnere som Gaudí, Dalí, Barceló og Miró. Og visste du forresten at Barcelona er den eneste europeiske storbyen som har fire kilometer med sandstrand? Det er altså mulighet for både sol, bad og storbyliv i verdensmetropolen Barcelona. Nattelivet er stort sett konsentrert i området ved ”Puerto Olímpico” (den olympiske havnen) der man finner diskotek, nattklubber, barer, restauranter m.m. Går man helt ned til enden av La Rambla, ligger ”Puerto Olímipico” til venstre. Havneområdet som ligger rett nedenfor La Rambla heter ”Port Vell” (den gamle havnen). Her finnes et godt utvalg av spanske restauranter i alle prisklasser med typisk spansk mat, sjømat, paella osv. Og glem ikke desserten ”Crema Catalana”, en karamellpudding typisk for regionen. Les mer om Barcelona

Badalona i Spania
Badalona er en by øst i Catalonia, Spania. Det ligger i comarca av barcelon, tilsluttet til Barcelona, ​​og en del av sin byområde. Det ligger på venstre bredd av den lille Besòs River og ved Middelhavet, støttet av Serra de la Marina fjellkjeden. Badalona er den tredje mest befolkede kommune i Catalonia etter Barcelona og L’Hospitalet de Llobregat. Det ble en by i 1897. Byen er i dag styrt av Partido Popular Stranden i Badalona er lang og fin med gode fasiliteter og en brygge, men dette er også en urban strand. Badalona er Spanias fjerde største by så stranden kan være like så overfylt som i Barcelona. Les mer om Badalona


Girona i Spania
Girona er en by i den nordøstlige delen av Catalonia, ved samløpet av elvene Ter, Onyar, Galligants, og Güell og har en offisiell befolkning på 96 722 per januar 2011. Det er hovedstaden i provinsen med samme navn og av comarca av Gironès. Det ligger 99 km (62 km) nordøst for Barcelona. Girona er en av de store katalanske byene. Girona har et mildt klima. Om vinteren kan temperaturen synke til under -5 ° C (23 ° F) noen ganger på grunn av vind som kommer fra Pyreneene. Sommertemperaturen stiger ofte opp til ca 30-40 ° C (86-104 ° F) i høysesongen i juli og august. Regn er vanlig om vinteren og våren og tordenvær oppstår ofte. Frost er vanlig om vinteren, noe som gjør temperaturer virke kaldere enn de faktisk er. Les mer om Girona


Video Costa Brava


De Spanske Regionene
Andalucia
Aragon
Asturias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla Y Leon
Catalonia
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Pais Vasco
Valencia

Spanske Provinser
Albacete
Alicante
Almeria
Asturias
Avila
Badajoz
Barcelona
Burgos
Caceres
Cadiz
Cantabria
Castellon
Ciudad Real
Cordoba
Coruna
Formentera
Fuerteventura
Gerona
Granada
Gran Canaria
Guadalajara
Guipuzcoa
Huelva
Huesca
Ibiza
Jaen
La Gomera
Lanzarote
La Palma
La Rioja
Leon
Lerida
Lugo
Madrid
Malaga
Mallorca
Menorca
Murcia
Orense
Palencia
Pontevedra
Salamanca
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Tenerife
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zaragoza


Spanske Costas
Costa Almeria
Costa Azahar
Costa Blanca
Costa Brava
Costa Calida
Costa De La Luz (Cadiz)
Costa De La Luz (Huelva)
Costa Del Sol
Costa Dorada
Costa Garraf / Maresme
Costa Tropical
Costa Valencia
Costa Vasca (Guipuzcoa)
Costa Verde (Asturias)
Costa Verde (Cantabria)
Rias Altas (Coruna)
Rias Altas (Lugo)
Rias Bajas

Spanske øyene
Balearic Islands
Canary Islands
Formentera
Fuerteventura
Gran Canaria
Ibiza
La Gomera
Lanzarote
La Palma
Mallorca
Menorca
Tenerife

Energi i Spania
I Spania har de satset sterkt på vannkraft, og har store produksjonsanlegg for vannkraft i fjellområdene. Siden 1960 har det skjedd en overgang i energiforsyningene fra kull til petroleum. Spania produserer cirka 28 % av sitt eget forbruk av energi, og importen av råolje har lenge vært en belastning for utenriksøkonomien.

Spania – verden beste fotballag
Spanias herrelandslag i fotball er det nasjonale fotballaget til Spania, og dette landslaget blir administrert av Spanias Fotballforbund. Spania ble medlem av FIFA i 1904 selv om det spanske fotballforbundet først ble stiftet i 1909. Det spanske landslaget har deltatt i totalt tretten av nitten verdensmesterskap og ni av fjorten europamesterskap. I 1964 gikk de helt til topps etter å ha senket Sovjetunionen med 2-1. Med dette som unntak fra regelen, var Spania lenge landet som aldri fikk det til på landslagsnivå, mens de dominerte på klubbnivå.[2] Fra klubbmesterskap ble introdusert i 1960, har Spania hatt lange tradisjoner med å blande seg inn i finaler, med til sammen tolv seire i Mesterligaen og ni finaletap (per 2010), men i lang tid hadde Spania svært skuffende resultater i EM- og VM-sammenheng.

Dette ble forandret på i de siste årene. I 2008 ble Spania europamestere etter å ha slått Tyskland. De toppet det hele med å vinne VM 2010 som ble arrangert i Sør-Afrika. Spania slo Nederland 1-0 i finalen etter en scoring av Andrés Iniesta i andre ekstraomgang. Spania har vært rangert øverst på FIFAs verdensranking siden de vant VM i 2010, og har vært enten øverst eller nest øverst siden de vant EM i 2008. Spania vant også EM i fotball 2012 med 4-0 over Italia i finalen. Les mer om Spanias fotballhistorie

Fotballandslaget til Spania


Dette visste du ikke om Spania?
– I Spania er det vanlig å spise middag seint om kvelden, vanligvis rundt klokken ni. Ungene får derfor et mellommåltid kalt merienda etter skoletid.
– Tyrefekting som kalles touradas, er fremdeles populært på tross av motstand fra lokale og internasjonale dyrevernforeninger.
– Spania er Europas fjerde største land, og fastlandet strekker seg vel 800 km fra nord til sør, og ca. 1000 km fra vestligste til østligste punkt. Spania ble medlem av EF (senere EU) i januar 1986.

Fakta om Spania
Spania sitt flagg
NASJONALDAG 12. oktober
STATSMINISTER Mariano Rajoy Brey
NORSK NAVN Kongedømmet Spania
AREAL (KM²) 504 782
INNBYGGERTALL 40 548 750 (2010)
MYNT Euro
HOVEDSTAD Madrid
STATSFORM Konstitusjonelt monarki i Europa
OFFISIELT NAVN Reino de España
STATSOVERHODE Juan Carlos 1
OFFISIELT/OFFISIELLE SPRÅK Spansk
INNBYGGERE PER KM² 80,3
RELIGION Katolsk kristendom

Kart over Spania
Kart over Spania2 thoughts on “Spania Fakta

Leave a Reply

Your email address will not be published.