Sommerkirken

Sjømannskirken er blitt Sommerkirke. Sjømannskirken går nå for halv maskin og med redusert mannskap. Mange av den faste staben har dratt på ferie og sommerstaben er på plass.

Tekst: K.J. Hermanrud
Foto: Karin Eickel Hermanrud

Gjennom hele sommeren vil de være åpne både i Torrevieja, i kirkesentret Albir og hovedkirken i Villajoyosa. Men ikke hver dag. Her er åpningstidene: Torrevieja: Tirsdag 12-15. Onsdag-lørdag 10-15. Søndag: Gudstjeneste kl. 11. Albir: tirsdag og torsdag 12-15. Kl. 18 på torsdag i Albir: bønn og meditasjon. Vilajoyosa: Søndag: Gudstjeneste kl. 11. Bocciaen i Albir vil bli spilt tirsdager og torsdager så lenge noen vil spille.

I Sjømannskirken Torrevieja er Helge Pettersson sjømannsprest og daglig leder. Du kan nå ham på: 96-678-9296, eller mobil: 629 084 172. Når de har åpent i Torrevieja er du velkommen til å bruke kirkens leseværelse, internett kafé kirkerom og bibliotek. Trenger du oss er alltid én av personalet på vakt, sier pastor Helge. Nødtelefonen vår er 630 932 976

I Sjømannskirken Albir/Vilajoyosa har det i den siste tida vært en del nye ansikter. Sjømannsprest Jermod Hausberg kom i fjor. Etter kort tid fikk han studiepermisjon og nå skal han til Kypros. For tiden fungerer Christoffer Woie. Her er mobilen hans. 650 927 166. Christoffer Woie har vunnet menighetens hjerte og gjør en fin jobb i kirken. Han jobber sammen med Bente Marie Ulveseter som er ny daglig leder. Det er ikke det samme å bestyre en stasjon i Sjømannskirken som å være prest i ei bygd i Norge. I kirken er det mye høyere under taket og presten har mange andre oppgaver ved siden av å være sjelesørger. Dette forstår Christoffer veldig bra. Han blir ut året sammen med sin kone Sølvi og så får Sjømannskirken, Costa Blanca, ennå en ny prest. La oss håpe at han blir en stund.

Sjømannskirken I Albir/Vilajoyosa vil nå prøve en ny ledelsesmodell: Den daglige leder vil ta hånd om den daglige driften og den nye sjømannspresten, som kommer til nyttår, vil nå få større frihet og bli istand til å ta seg mere av menigheten, forteller Christoffer Woie til Aktuelt Spania. Til høsten blir det også ansatt ny kapellan både i Albir og i Torrevieja. Det kommer også flere “Ettåringer” til høsten samt vinterassistenter som hjelper til i høysesongen når alle trekkfuglene vender tilbake fra Norden.

ET UTROLIG VIKTIG SAMLINGSPUNKT!
Den jobben som Sjømannskirken gjør rundt i verden for norske som bor i området, kan ikke undevurderes. Kirken skaper samhold; – gir folk anledning til å treffe landsmenn og så hjelper og trøster den når dette er nødvendig. Naturligvis er den ikke lenger primært en sjømennenes kirke, men allikevel! Den har gjennom tida beholdt nettopp denne uformelle, litt uhøytidelige stylen til den norske sjømann. (Han som er gjennombarket, vet du.) Ikke skal vi glemme bønnen og Jesu lære, men her skal det også være en glad og lys kristendom.

NOEN OPPLYSNINGER FRA D.N.S. K.´S BROSJYRE:
I løpet av et år har Sjømannskirken én million møter med mennesker over hele verden!
I takt med endringene i det norske samfunn har driften endret seg. Fra å være primært rettet mot sjøfolk, til i dag å henvende seg til alle nordmenn som oppholder seg for en kortere eller lengre periode utenfor Norges grenser. Stadig mer av vår tid tilbringes utenfor kirkebygningene
Alle sjømannskirkene utfører kirkelige handlinger som dåp, bryllup, konfirmasjon og bisettelse. Sjømannskirken har rundt 200 fast ansatte i ute- og hjemmearbeidet samt en stor gruppe som gjør frivillig arbeid. Virksomheten består av 31 sjømannskirker, en nettkirke, ni nordsjøprester, fire studentprester og sju ambulerende sjømannsprester. Vi jobber i over 80 land i alle verdensdeler.
Sjømannskirken ble grunnlagt i Bergen i 1864, og har sitt hovedkontor der. Sjømannskirken er en selvstendig organisasjon som har oppdrag på vegne av Den norske Kirke og Den norske Stat å være kirke for nordmenn i utlandet. Sitat slutt. Og dette har kirken greidd, både i Albir/Vilajoyosa og i Torrevieja. På begge steder er det nå fred og fordraglighet slik at vi fra høsten av kan fortsette det viktige arbeidet til Sjømannskirken. Enjoy!

For mer info, email: info@sjomannskirken.noDenne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania i 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published.