Smittes Norge?

Spanskesyken har fått et nytt begrep. Nå frykter man at Spania er tuen som vil velte lasset. Norges ledende økonomieksperter advarer mot at den spanske syke også kan gi norsk bankkrise.

Tekst: Tom Bjørnø

Ekspertene tror at Norges tid som upåvirket annerledesland raskt kan være over. Hvis statslånene til Spania og Italia misligholdes vil det straks kunne føre til akutte problemer for norske banker og norske lånekunder. Renten på kort sikt kan bli satt kraftig opp, fordi bankenes kostnader for å hente penger internasjonalt vil stige kraftig.

Dersom regjeringen ser at en norsk bankkrise er på trappene, vil den trolig sette inn milliarder av oljeformuen for å dempe symptomene, slik de gjorde i 2008. Forskjellen fra den gang er imidlertid at den norske styringsrenten nå er 1,5 prosent, mens den før finanskrisen for 4 år siden var 5,75. Man kunne altså kutte rentene for å hjelpe markedet gjennom en tung tid. Nå er det ikke stort mer å kutte, verktøyet er brukt opp.

Situasjonen i Europa er usikker. Det er heller ingen drahjelp fra resten av verden. Den økonomiske situasjonen i USA er svært vanskelig med en formidabel gjeld. Harde sparetiltak og samtidige skatteøkninger kan hemme den økonomiske utviklingen. Det internasjonale pengefondet IMF mener USA bør heve det føderale gjeldstaket på 16.394 milliarder dollar og legge seg på et tempo i spareprogrammet som ikke setter veksten i fare. Det spesielle med USA er at de har mesteparten av sin gjeld i egen valuta, dvs US dollar. USA er ikke alene om å ha gjeld i egen valuta, men i USAs tilfelle er andelen uvanlig stozdfr. I prinsippet vil USA aldri bli tvunget til å misligholde denne gjelden – kommer de i pengeknipe, kan de alltids «trykke» dollar for å tilbakebetale gjelden, noe de også har gjort i stor stil med sine kvantitative tiltak. Når de trykker mer dollar sier naturloven at hver av dem blir mindre verdt, men det gjør jo også gjelden.

At regionene i Spania må be om krisehjelp i tillegg til de spanske bankene, gjør det vanskelig for Rajoyregjeringen å komme videre uten å måtte be om krisehjelp fra EU, IMF og ECB. Nå kan man si at den spanske regjeringen har kuttet så drastisk i sine budsjetter at troikaen i utgangspunktet burde være fornøyd, men vi vil nok se nye innstramningskrav dersom Madrid må be om hjelp. Det har hele tiden vært sagt at Spania er for stor til å reddes. Vi tror likevel at EU-lederne vil strekke seg langt. Alternativet er nemlig enda verre. Går EUs fjerde største økonomi dukken, er unionen virkelig i problemer.

Så la oss tenke oss at Spania får den hjelpen svært mange eksperter mener de vil be om. Italia er imidlertid omtrent like ille ute som sine brødre i vest. Må begge disse landene kaste inn håndkleet, er det ingen gitt å si nøyaktig hva som vil skje, bare at det ikke blir hyggelig. Det er rentene disse landene må betale for sine statsobligasjoner som bestemmer hvor lenge de holder ut, det vil si, klarer sine betalingsforpliktelser nå lånene må innfris. Pr i dag sliter Spania og Italia med renter rundt 7 prosent, selv om vi i begynnelsen av august opplevde å se rentene falle. Forsikringspremien for obligasjonene har økt for hver uke. Den såkalte “default swaps” tilsier at faren for mislighold er mellom 35 or 40 prosent for Spania. Men det er flere land som er verre stilt. Hellas har f.eks en sannsynlighetsgrad for konkurs helt opp mot 100 prosent. Som Spania synker også Italia dypere inn i resesjon, og nedgangen i industriproduksjonen var enda verre i 2. kvartal enn forventet . Fra april til juni krympet eurosonens tredje største økonomi med 0,7 prosent sammenlignet med årets første kvartal.

Dersom Spania og Italia må misligholde sin statsgjeld, vil det bety at europeiske banker rammes og går over ende. Markedet mener det vil skje og sannsynligheten er stor. Da vil vi kunne få en dramatisk situasjon hvor norske banker ikke få låne penger eller at kostnadene for å låne stiger kraftig. Norske banker vil oppleve at tilgang på penger blir dyrere. I verste fall blir det så dyrt at kapitalstrømmen stopper opp. Dermed stopper utlånene og boligmarkedet vil frosse øyeblikkelig. Uten kreditt finnes det ikke penger til å opprettholde dagens høye prisnivå på norske boliger. Trøsten er at Norge har penger i bakhånd, Norges Bank og Finansdepartementet sitter klare med omfattende tiltak for å avhjelpe. De har også erfaringene fra 2008. Det er med andre ord alvorlighetsgraden i Europa som vil avgjøre hvor mye Norge blir rammet. For den som vurderer å selge sin bolig i Norge for så å kjøpe i Spania, er det maksimale tidspunktet sannsynligvis nå.Denne artikkelen har tidligere blitt publisert i Aktuelt Spania 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published.