Skoleverket 30 år tilbake i Spania

Fra høsten av blir det færre lærere pr. elev som følge av nye kutt i statsbudsjettet i Spania.
>
Tekst: Tom Bjørnø

Undervisningsminister, José Ignacio Wert, har gitt sine retningslinjer til regionene som et resultat av innsparingene på budsjettet. I disse heter det at antall elever i hver klasse skal økes med 20 prosent. Større klasser, færre lærere pr elev. Lærerne må også jobbe mer, antall timer skal økes til 25 timer i klasserommet på grunnnivå og 20 timer på videregående. Formålet med tiltakene er å spare 3 milliarder euro på et år.

Han gjorde det klart at det ikke var mer penger eller ressurser å hente. Dersom en lærer skulle bli syk, må skolen ordne dette på egen hånd. Han ønsket også å kutte ned på bruken av ufaglærte lærere.

Fagforeningene har reagert svært negativt, og sier dette vil føre det spanske skoleverket 30 år tilbake i tid, da klasserommene også var overfylte. Tiltakene skal gjelde fra neste høst.Denne artikkelen er tidligere publisert på nettsidene til Aktuelt Spania i 2012.


Leave a Reply

Your email address will not be published.