Sko og miljøvern – resirkulert fottøy fra verdensomspennende kjede

El Naturlista er en spansk skoprodusent med et globalt perspektiv, hvis grunnfilosofi er å kjempe for menneskerettigheter og miljøvern.

TEKST: ANITA ASLAKSEN

Hva skiller en naturalist fra andre? En naturalist er en ærlig person, som analyserer livet og omverden, en som observerer og engasjerer seg i naturen og andres ve og vel. El Naturalista søker perfeksjon og livsglede i samspill med naturen. Dette er hele grunnideen til skoprodusenten fra Rioja. De følger sin egen overbevisning, og har nettopp derfor lykkes med sine kolleksjoner.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

I dag forhandles skoene i 34 land i fem verdensdeler. El Naturalista engasjerer seg i verdensproblematikken, og da Haiti ble rammet av flodbølge var de raskt på pletten for å bidra med sko til ofrene. Da organisasjonen «Acoger y Compartir» bygget ny grunnskole i Geantillon (Haiti), sendte El Naturalista 350 par sko til de fattige skolebarna, som vanligvis går barbent på skolen.

El Naturalistas 10 bud:
1.El Naturalista respekterer og følger Menneskerettighetslovene.
2.El Naturalista respekterer og oppfyller de standarder satt av den internasjonale arbeiderorganisasjonen.
3.El Naturalista respekterer standarden for minimumsalder og engasjerer aldri mindreårige i arbeid, og respekterer
lovene i de respektive land.
4.El Naturalista diskriminerer ikke sex, religion, alder, nasjonalitet, seksuell legning, politiske synspunkter eller
fysiske- og psykiske hemninger.
5.El Naturalistas ansatte har rett til å organisere seg og kjempe for kollektive rettigheter.
6.El Naturalista garanterer en sikker og sunn arbeidsplass, og sørger for gode vilkår for profesjonelle utøvelser
7.El Naturalista følger eksisterende arbeidsstandarder, og kollektive ordninger for hver sektor.
8.El Naturalista respekterer og tar vare på miljøet ved å bruke naturlige råvarer og farger, ved å bruke tradisjonelle
produksjonsmetoder og i aller største grad benytte materialer som er nedbrytbart og egnet for resirkulering.
9.El Naturalista driver humanitert arbeid via Atauchi Social Project, og arbeider tett med utsatte menneskegrupper
for å fremme utdanning som er fundamentalt i et lands utvikling.
10.El Naturalista står for menneskelige verdier og kjemper for sosialt ansvar, noe som er et viktig komponent i selskapets filosofi om å være et ansvarsbevisst selskap og engasjert selskap.

Les mer om skoprodusenten El Naturalista


Leave a Reply

Your email address will not be published.