Skilsmisse hos notarius i Spania

Justisminister Alberto Ruiz-Gallardón foreslår å utarbeide en lov som gjør at man ikke nødvendigvis må gå rettens vei for å få skilsmisse i Spania, men at skilsmisse på en enkel måte kan tas ut hos notarius.

Tekst: Bente Puig

Dette i de tilfellene begge parter er enig i skilsmisse. – Mange av de sakene som tas opp i retten, kunne vært løst på andre måter med en sivil forlikslov, sier Gallardón som understreker at det spanske rettssystemet er overlesset av slike saker, og at man på denne måten får mer effektivitet og avlastning.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Han foreslår også at notarius, på lik linje med funksjonærer ved rådhusene, skal ha vielsesrett.
Leave a Reply

Your email address will not be published.