Skatter og avgifter tilpasses gigantprosjektet Eurovegas

Las Vegas Sands satt opp en lang ønskeliste til Madrid kommune og den spanske regjering om endringer av byggelover, arbeidslover, helselover og skattelover i forbindelse med det amerikanske selskapets bygging av Eurovegas i Madrid. Kommunen har svart med å sette ned skatter på spill fra 22-45% til en fast sats på 10%, senket lavalder for gambling og lagt tilrette for infrastruktur. Plan- og bygningsetaten i Madrid har tilpasset byggelovene for gigantprosjektet EuroVegas, som skal påbegynnes ved utgangen av 2013.

Tekst: Bente Puig

For litt over 6 år siden så Sheldon Adelson, magnaten bak Las Vegas Sands, seg ut et område i Alcorcon i Madrid som ville passe utmerket til hans gigantprosjekt Eurovegas. Han tok kontakt med daværende regionspresident Esperanza Aguirre og regjeringen, og tilbø å investere i et fornøyelsesområde med kasinoer og hoteller ala Las Vegas og de han har bygget i Macao og Singapore.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

– Vi endrer de lover som trengs å endre, uttalte Aguirre og omtalte Eurovegas som et skatteparadis. Spanske lover vil fortsatt beskytte barn mot spill, men regjeringen opphever forbudet mot å bruke andre fornøyelsestilbud. Adelson ba om en slik oppheving fordi alle Eurovegas hoteller vil inneholde restauranter, butikker, spillesaler og tilbud for yngre, samt for å komme til rommene må man passere korridorer og saler med spillemaskiner.

Adelson ønsker også at gjestene skal kunne røyke innendørs i kasinoene, noe som i dag er forbudt i Spania. Aguirre lovet da hun var president å gjøre røykeloven mildere for Eurovegas, mens helseminister alltid har svart med at endring av røykeloven ikke står på programmet. Nåværende president i Madrid, Ingacio González, hevder at de forhandler med regjeringen og tar det for gitt at man skal kunne røyke i kasinoene i Eurovegas. – Vi finner en løsning. Loven vil endres slik at røykeforbudet oppheves ved Eurovegas, sier han. Visepresidenten i regjeringen, Soraya Sáenz de Santamaría, er dog av en annen oppfatning: – i regjeringen diskuteres ingen endring av røykeloven.

Eurovegas vil være et fornøyelsesområde der man skal finne alle aktiviteter på én resort. Man skal kunne ta inn på hotell, spille, handle og gå på show i en og samme bygning. For at dette skal være lønnsomt, ba Adelson om frie åpningstider med mulighet for 24 timers åpningstid.

Kostnadene ved utbygging av infrastrukturen dekkes av regjeringen og de berørte kommunene. Ignacio González har lovet å utvide infrastrukturen. Blant annet skal t-bane nettet og busslinjer utvides med stasjon og holdeplass ved gigantprosjektet.

Under byggeperioden vil Eurovegas gi arbeidsplasser til 4000 bygningsarbeidere. Når prosjektet står ferdig, vil det totalt gi 80 000 arbeidsplasser.

Leave a Reply

Your email address will not be published.