Skattelover for selvstendig næringsdrivende i Spania

Dersom man ønsker å starte firma i Spania er det flere ting å ta hensyn til og sette seg inn i, blant annet skattelovgivningen for selvstendig næringsdrivende.

Vicente Germán Saval

Som selvstendig næringsdrivende, det være seg i enkeltmannsforetak eller et hvilket som helst annet foretak, er man pliktig å betale skatter og avgifter. Det er en rekke administrative oppgaver som skal tas hånd om, og man er nødt for å engasjere en kyndig rådgiver (asesor på spansk) som kan ta seg av alle oppgaver som skal sendes inn til skattemyndighetene.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Før du starter en bedrift kan en asesor veilede deg i valg av skattesystem. Det er tre måter å betale inn skatter på for spanske næringsdrivende. Asesor vil se på type bedrift som skal startes, antatt omsetning og så ut fra dette velge beste skattesystem for din bedrift. De tre systemene er “Estimacion Objetiva”, Estimacion Directa Simplifi cada” og “Estimacion Directa Normal”.

I førstnevnte opereres det med moduler med fastsatt skattebeløp beregnet ut fra type aktivitet. “Estimacion Directa Simplifi cada” er et skattesystem hvor man legger til grunnlag omsetning og utgifter, men hvor du ikke trenger å presentere bankbevegelser. Sistenevnte ordning er også basert på omsetning og utgifter, samt bankbevegelser.

Når det gjelder innbetaling av moms finnes også tre måter å gjøre dette på. Estimacion Simplifi cada er noe i likhet med skatteordningen nevnt tidligere i artikkelen, med moduler med fastsatt beløp utfra type aktivitet. Regimen General er mer i likhet med det vi kjenner fra Norge, der det tas utgangspunkt i moms inn og ut, altså differansen mellom moms du har fakturert og moms du har betalt på varer. Regimen Especial de Recargo de Equivalencia er tredje type system som anbefales for små bedrifter.

Alltid når man skal starte en bedrift er det lurt å engasjere en asesor som kan veilede deg i starten. Det er også en asesor som tar seg av regnskap og innsendelse av oppgaver til myndighetene. En asesor kjenner alle rutiner, systemer og ordninger, og kan spare deg for mye jobb. Byråkratiet er stort i Spania og de offentlige instanser er mange. Det kan ofte være vanskelig å vite hvilket kontor man skal gå til for de forskjellige ting. Da er det godt å ha en asesor å ty til.

En asesor jobber for deg, ikke for skattemyndighetene.
Leave a Reply

Your email address will not be published.