Skal du gifte deg i Spania? Her er reglene som gjelder

Det er sommer og høysesong for bryllup. Flere og flere velger å gifte seg i utlandet, både av førstegangsekteskap og de som har tidligere ekteskap bak seg. Hvordan går man frem?

TEKST: EDNA SOMERSET

For å kunne inngå ekteskap eller partnerskap i utlandet, må utenriksstasjonen i det aktuelle landet kontaktes i god tid. I Spania er det ambassaden i Madrid som må kontaktes for vigsler i Spania. Minst en av brudeparet må være norsk statsborger og ingen av brudeparet må være borger av det landet utenriksstasjonen ligger.

Følgende dokumentasjon må fremlegges:

– prøvingsattest fra norsk folkeregister. Skjema finner du på www.skatteetaten.no
– prøvingsattest fra myndighetene i bostedslandet dersom en eller begge parter er fast bosatt i utlandet.
– paret må ha gyldig opphold i landet der vigsel/registrering av partnerskap skal finne sted.

Før vigsel finner sted må det være brakt på det rene at:
– ekteskapet vil bli anerkjent som gyldig i det land der brudefolkene skal bosette seg.
– ekteskapet vil bli anerkjent som gyldig i statsborgerlandet dersom en av brudefolkene er borger av tredjeland.

Kilde: Utenriksdepartementet

Leave a Reply

Your email address will not be published.