Sjakk i skolen

Europaparlamentet har bedt EUkommisjonen og samtlige EU-land om å se på muligheten for å innføre sjakk i skolen. De mener sjakk kan hjelpe barn med å utvikle kreativiteten, intuisjonen og hukommelsen.

Tekst: Bente Puig

De mener også at sjakk kan forbedre konsentrasjonen hos barn, samt tålmodigheten og utholdenheten. De understreker også at sjakk bidrar til økt motivasjon og sportsånd, samt at spillet/sporten ikke ekskluderer noen grupper barn, og på den måten bidrar til bedre integrering i kampen mot diskriminering.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Totalt 415 EU-topper ber om at dette programmet blir vurdert, og at fi nansieringen av dette programmet kan starte allerede i år.


Sjakk i skolen

Europaparlamentet har bedt EUkommisjonen og samtlige EU-land om å se på muligheten for å innføre sjakk i skolen. De mener sjakk kan hjelpe barn med å utvikle kreativiteten, intuisjonen og hukommelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.