Siste nytt fra Spania

Andelsleiligheter også i Spania
Krisetider vekker fantasi og solidaritet blant det spanske folket. Etter å ha studert det skandinaviske systemet med andelsleiligheter begynner nå Spania så smått å innføre liknende system av flere årsaker: for å unngå spekulasjon og for å gi unge en mulighet på boligmarkedet. I første omgang er systemet innført i små kommuner i Cataluña, Andalucía og Baskerland.

Innskuddet er på mellom 6000 og 12 000 euro, og en månedlig husleie på 190 til 450 euro. Andelseieren har borett resten av livet, men kan ikke selge eller leie ut boligen. Bruksretten kan dog gå i arv i familien. For de som ønsker å opprette bolig-andelslag stiller Banca Ética og Instituto Catalan de Finanzas med gunstig finansiering som betales tilbake med andeleiernes innskudd og husleie. Denne formen for andelslag ble lovfestet i Cataluña i 2006.

Rekordlav styringsrente
Styringsrenten Euríbor nådde sitt aller laveste nivå siden oppstart i 2002, og avrundet november med 0,588%. Dermed har renten gått ned 71% siden november i fjor. Dette er gode nyheter for lånetakere som får nedjustert sin lånerente i demsember.
En familie med et gjennomsnitts lån på 150 000 euro over 25 år vil spare 102 euro i måneden, eller 1224 euro i året. Istedetfor å betale 639 euro i måneden, vil de nå betale 537 euro. Rentenedgangen gjør at Euribor ligger under det europeiske rentegjennomsnittet som nå er 0,75%. Euribor nådde sitt høyeste nivå i juli 2008 på 5,393%. Siden den gang har renten bare gått ned.

Spania krever rentegaranti fra EU
En regjeringskilde uttalte til Wall Street Journal i forrige uke at Spania er klare for å søke EU om full redningspakke dersom de får klare garantier fra EU og Den Europeiske Sentralbanken ESB. Den spanske regjeringen har flere ganger forsøkt å forhandle frem en avtale om rentenedsettelse på spansk statsgjeld.

Renten på statsgjelden steg nemlig seks prosent over tysk statsgjeld og ligger rundt fire prosentpoeng høyere enn det tyskerne betaler. Denne renteforskjellen ønsker den spanske regjeringen å halvere. Med Sentralbankens obligasjonskjøpsprogram finnes det muligheter for å presse markedsrentene ned på spansk statsgjeld.

Det fungerer slik at Sentralbanken kan kjøpe statsobligasjoner med opp til tre års gjenværende løpetid utstedt av land som har inngått avtale om krisepakke med EUs redningsfond ESM. Planen åpner for at ESM kan gi langsiktig finansiering til land som søker, mens ESB sørger for at rentene på lån med mindre enn tre års løpetid er akseptable for landet. Dette åpner også for at Spania kan få kreditter i de ordinære kapitalmarkedene.

ESB på sin side er uklare på hva slags renter de mener er akseptable. Den spanske stat må i løpet av 2013 refinansiere over 200 milliarder euro i lån som forfaller til betaling, samtidig som regjeringen sliter med å få redusert budsjettunderskuddet. EU har godtatt første fase av redning av spanske banker.

I sommer fikk Spania er tilslag på inntil 100 milliarder euro for å redde banksystemet, men regjeringen mener 36,5 milliarder er tilstrekkelig. Disse pengene er nå innvilget, og skal gå til fire storbanker og “banco malo” (søppelbanken) som nå er under etablering. Søppelbanken vil overta alle misligholdte lån og bankovertatte eiendommer fra alle spanske banker.

Sykt barn ber om kongens hjelp
Edu, en liten gutt på 6 år fra Valencia har sendt brev til kongen om hjelp til medisinsk behandling av sin sykdom. Han lider av thorax sklerose, Guillain-Barré syndrom og ble som fire-åring behandlet for leukemi. – Denne julen ønsker ikke gutten seg julegaver, men en ortopedisk operasjon og rehabilitering, uttaler guttens onkel Enrique Calvo.

Ifølge onkelen forsøker legene å stabilisere ryggplagene med korsetter, men uten gode resultater. Gutten trenger en operasjon for å overleve. Med operasjon har gutten 2% sjanse for å overleve, uten operasjon går han en sikker død i sikte. Edu er en våken gutt som gjør det bra på skolen, og har en sterk psyke. Han gjentar flere ganger i brevet at han ikke vil dø, og ber kongen om at de samme legene som «reparerte» kongens ben også «reparerer» guttens rygg. – Hvis Deres Majestet eller Deres hoff mener at jeg har påført meg bra og fortjener denne gaven, vil jeg alltid bære dere i mitt hjerte».

Botswana forbyr elefantjakt etter oppstyret rundt spanskekongen
Miljøvernministeren i Botswana melder nå at all jakt på villt skal forbys fra og med 1. januar 2014, deriblant også elefanter. Grunnen til å forby elefantjakt er at det er registrert en nedgang i antall elefanter i landet. Per i dag skal det være rundt 130 000 ville elefanter i Botswana. Landet fikk verdens søkelys på seg når spanskekongen Don Juan Carlos bedrev en meget omdiskutert elefantjakt i Botswana for åtte måneder siden, en jakt som resulterte i brukket hofte og påfølgende offentlig unnskyldning fra kongen. Han ble nemlig sterkt kritisert både for elefantjakt og for å ha gjennomført en privat reise uten å gi beskjed til myndighetene. I kjølvannet av dette kom det frem at kongens reisefølge var en tysk prinsesse, og spekulasjoner om enda et utroskap oppsto. Botswana vil møte mye motstand mot forbudet, spesielt fra små kommuner hvis hovednæring er villtjakt. Regjeringen vil anlegge lukkede områder der lokale stammer kan bedrive sin tradisjonelle jakt.

Trafikketaten kjører hard kampanje mot alkohol i juletrafikken
“Ikke kjør under påvirket tilstand» er slagordet til trafikketatens kampanje under julen. Hele 20 000 alkohol- og stoffkontroller skal gjennomføres daglig på spanske veier i hele to uker i forbindelse med julen. Tall fra i fjor viser at i 45% av alle dødsulykker var sjåføren påvirket av alkohol eller andre stoffer. I fjor jul gjennomførte Guardia Civil mer enn 5,5 millioner kontroller. 1,8%, eller 130 000 sjåfører, viste positivt. Dette er en klar nedgang siden 2001 da tallet var 5%. Promillegrensen i Spania er 0,2, og overtredelse gir 500 euro i bot.

Man kan også risikere midlertidig inndragelse av førerkortet, samfunnsstraff og fengsel. I tillegg til kontrollene vil trafikketaten kjøre opplysningskampanjer på radio, tv, presse og internett om farene ved å kjøre i påvirket tilstand. Spania er et av landene i verden med størst forbruk av kokain og cannabis.

Bestilte mobiltelefon, fikk agurk
Flere anmeldelser har kommet inn til politiet over hele Spania etter å ha bestilt mobiltelefon over nett. Når pakken ankom til forbruker skal denne ha inneholdt enten en agurk eller et såpestykke. Guardia Civil i Alicante har arrestert to menn på 19 og 31 år i Guardamar del Segura mistenkt for å stå bak svindelen. De skal ha tilbudt mobiltelefoner via forskjellige nettsider, og operert med forskjellige e-mail adresser. Mobiltelefonene ble publisert på nettsidene med foto og beskrivelse, og priser som ikke var mistenksomt lave. Som betalingsbetingelser ble det oppgitt forhåndsbetaling via bankoverføring, og at så fort pengene var på konto ville mobiltelefonen bli sendt til kunden. Pakkene ankom, men innholdet var langt fra ønsket vare.

Johnny Depp tolker Don Quijote
Den amerikanske skuespilleren Johnny Depp og produsenten Infinitum Nihil har inngått en avtale med Disney om å lage en moderne versjon av Don Quijote. Skuespilleren har en ekstra forkjærlighet for rollefiguren, og har tidligere prøvd å få til en avtale om å lage film om eventyret fra La Mancha. Manuset skal utvikles av Steve Pink og Jeff Morris, som før har jobbet sammen i andre filmprosjekter. I år 2000 hadde Depp rollen som Sancho Panza i en film som på grunn av pengemangel aldri ble lansert.

Filmen het «The Man Who Killed Don Quijote», og ble produsert av Terry Gillian. Istedet for å bli lansert som film, ble det laget dokumentar om opptakene som avslørte pengemangel, tekniske problemer og problemer med skuespillerne. Dokumentaren ble kalt «Lost In La Mancha». Infinitum Nihil og Disney har nylig avsluttet et felles filmprosjekt «El Llanero Solitario» med Johnny Depp i hovedrollen. Filmen har premiere i 2013.

Havets Katedral blir film
Bestsekgeren «Havets Katedral» av Ildefonso Falcones blir nå film etter at produsenten Diagonal TV nå har kjøpt rettighetene.

Havets Katedral er Falcones debutroman, og ble utgitt i 2006 av forlaget Grijalbo y Rosa dels Vents. Boken ble en internasjonal suksess, og har solgt i mer enn 5 millioner eksemplarer i 43 land verden over. Romanen handler om byggingen av katedralen Santa María del Mar i middelalderens Barcelona, og inneholder alt hva en roman skal innehoolde av intriger, kjærlighet og dagliglivets utfordringer i en vanskelig tid.

Diagonal TV er en av de største filmprodusentene i Spania, og står bak tv-produksjoner som seriene «Amar en Tiempos Revueltos», «Isabel», «La Señora» og «Bandolero». Med oppkjøpet av rettighetene til romanen vil produsenten gjøre en ny vri på prosjektet med å samarbeide med internasjonale produsenter.


Leave a Reply

Your email address will not be published.