Nyheter fra Spania

Tekst: Bente Puig

Bort med piercing i politiet
Det spanske nasjonalpolitiet utformer nå nytt reglement for uniformering av politibetjenter. Det blir nå forbudt for politiets ansatte å ha piercing på synlige steder. Hårsveisen må ikke være for ekstravagant, og sminken må ikke overdrives. Det nye reglementet består av 121 poster som omfatter uniformering, personlig hygiene og oppførsel blant politibetjenter.

For esksempel; artikkel nummer 37 som uttrykker totalforbud mot alkoholbruk i tjeneste. Politibetjenter kan ikke komme på jobb med 2-dagers skjeggvekst, men kan gjerne ha velfrisert bart og skjegg. Skjegget må dog ikke rekke ned til slipset. Dette av sikkerhetsmessige årsaker. Smykker og bijouteri blir også strengt forbudt. Brudd på reglementet kan føre til sanksjoner i form av utvisning fra jobb i fire dager uten lønn.

Dømmes for kokt Kristus
Lyrikeren Javier Krahe blir muliggens dømt for blasfemi for sin video lansert i 2004 ved navn “hvordan koke Kristus for to”. – Dersom jeg blir dømt rømmer jeg til Frankrike, sier Krahe som nå sitter på tiltalebenken i Alicante. – Videoen er misforstått, hevder han og understreker at han vil fortsette å lage sanger med religiøst innhold.

Ved ankomst til rettslokalene i Alicante hadde flere av hans venner møtt opp for å støtte han, deriblant fi lmfotografen bak videoen Joaquín Trincado, sangeren Pancho Varona, sangeren Miguel Río, Pepín Tre og programlederen el Gran Wyoming. Sistnevnte var også vitne i rettssaken. El Gran Wyoming og Miguel Río mener Krahe bør dømmes til å be Ave María tre ganger i stedet for boten på 144.000 euro som dommer ber om. Den omstridte videoen ble laget i 1978, og publisert i 2004. Videoen viser hvordan noen løsriver Kristus fra korset og smører han inn med bacon.

Resesjonen over i 2013?
De 17 største selskapene i Spania mener at økonomien ikke er så dårlig som internasjonale organismer skal ha det til, og forventer allerede i andre trimester av 2013 en sterk økonomisk vekst. Dette viser en undersøkelse foretatt av handels- og konkurransetilsynet CEC. Optimismen har en direkte tilknytning til arbeidsreformen der det forventes 700 000 nye arbeidsplasser og en restrukturering av finansesektoren. De største selskapene hevder at de ikke er optimister, men realister, og hevder at risikofaktoren (prima de riesgo) på nesten 500 ikke er reell. De mener den spanske økonomiens reelle risikofaktor ligger på rundt 150, som er et normalt nivå.

Presidenten i Telefonica og CEC, Cesar Alierta, understreker at Spania ligger mye bedre an enn det de hevder i utlandet: “Spania er et land med høy likviditet og konkurransedyktighet i privat og offentlig sektor”. Ifølge tall fra CEC vil brutto nasjonalprodukt få en tilbakegang på 1,4% i år, og i 2013 vil resesjonen opphøre når brutto nasjonalprodukt stiger med 0,5%.

Det forventes en kraftig nedgang i økonomieni tredje trimester i år, der vi når bunnen, men en økning i fjerde trimester. Det forventes en ytterligere nedgang i boligprisene på 10% i år, og en stabilisering i boligsektoren de neste 3-4 årene. Alt i alt siden krisen startet har boligprisene falt med 30%, ifølge uttalelser fra generaldirektøren i Banco Santander José A. Álvarez. Rapporter fra økonomisjef Jorge Sicilia i banken BBVA omfatter også turismen. De regner med at de 58 millioner turister som besøker Spania i 2012 vil legge igjen 50 000 millioner euro.

Nedgang i internasjonal turisme
Spania mottok 4,5 millioner utenlandske turister i år, en nedgang på 1,7% sett mot april i fjor. Til tross for dette viser tallene en økning på 1,1% i hele det første kvartalet med 13,7 millioner besøkende fra utlandet. I 2010 hadde turismen i Spania, og Europe generelt, en kraftig nedgang på grunn av vulkanutbruddet på Island. Og i 2010 ble det registrert en turistboom når asken ikke lenger var en trussel. I april i år var det størst nedgang i besøkende fra de nordiske landene og England.

Leave a Reply

Your email address will not be published.