Selvutvikling

Er livet kun en fysisk eksistens? Slik har vi i hvert fall en tendens til å de“nere livet, men fl“ere og fl“ere erfarer noe helt annet. Med selvutvikling får man større innsikt for å kunne leve et harmonisk liv her og nå.

TEKST OG FOTO: BENTE PUIG

Thor Gundersen er utdannet kinesiolog og naturmedisiner, og har en enorm innsikt og kunnskap i menneskeadferd og energier. Han har over mange år utviklet sitt eget system for selvutvikling, et tidløst system i kontinuerlig videreutvikling.

– Ingenting ved systemet er konstant, sier Thor. Jeg stiller ingen diagnoser. Det er det legene som gjør, jeg retter opp ubalanser. Mange har på et eller annet tidspunkt i livet deltatt på selvutviklingskurs, men i særlig liten grad erfart noen forbedring i dagliglivet.
– Man har en tendens til å gjøre de samme tingene om og om igjen, og alle med samme resultat. Ganske ironisk egentlig, at vi tror vi skal få et annet resultat ved å gjøre de samme tingene gang på gang. Det blir som å stange hodet i veggen, som jo er ganske vondt, og forvente at nestegang hodet treffer veggen vil det ikke gjøre vondt.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Thor mener at vi alle har hatt tidligere liv, og man det i disse livene har hopet seg opp erfaringer, opplevelser og kanskje også traumer og sjokk som vi bringer med oss i hverdagen.
– Mange av disse opplevelsene preger både vår fysiske kropp og vår adferd her og nå, helt ned på cellenivå. Vi har alle våre frykter, redsler, avhengighet, sjalusi og bitterhet, sier Thor.

Nå arrangerer Thor selvutviklingskurs i Spania for andre gang, et kurs som vil sette i gang prosesser slik at mennesket selv rydder opp i egne begrensninger, det vil si dets ego. Man vil etter hvert begynne å takle opplevelser og erfaringer på en annen måte enn tidligere, fordi stress og gamle tankemønstre fjernes. Mange av Thors kursdeltakere opplever større indre ro, større velvære og bedre flyt i energien.

For mer informasjon, kontakt Teresa på telefon +34 667 242 080
Selvutvikling

Er livet kun en fysisk eksistens? Slik har vi i hvert fall en
tendens til å deꀐnere livet, men mere og mere erfarer noe
helt annet. Med selvutvikling får man større innsikt for å
kunne leve et harmonisk liv her og nå.

Leave a Reply

Your email address will not be published.