Seks år med prikksystem


Tekst: Bente Puig

1. juli 2006 ble prikksystemet på førerkort innført i Spania. I løpet av disse seks årene er antall dødsulykker nesten halvert, og billistene har generelt endret sin kjørestil til det bedre. I 2011 mistet 1338 personer livet på spanske hovedveier, mens tallet var 2601 i 2006.

I dag er det 26 millioner billister i Spania. Fem millioner har i løpet av disse seks årene mistet én eller flere prikker. Halvparten av disse har vært for fartsovertredelse. Totalt er det trukket 21 millioner prikker, og utstedt 7 millioner bøter siden 1. juli 2006.

Leave a Reply

Your email address will not be published.