Russerne utgjør den nest største utenlandske kolonien i Torrevieja

De russiske innbyggerne i Torrevieja utgjør nå den nest største utenlandske kolonien i byen etter engelskmennene, og har dermed tatt plassen til tyskerne.

Tekst: Bente Puig

Ved utgangen av 2012 var 13 240 engelskmenn registrert i manntallet, 4450 russere og 4100 tyskere som de største gruppene. I tellingen fra 2005 viser det russiske innbyggertallet i kommunen 2372, og for to år siden 3464.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Tallet har økt jevnt og trutt de siste årene, og det forventes å fortsette å øke også i 2013. I Torrevieja kommune bor det 106 836 personer, som er en økning på 1566 siden januar 2012. 53,4% av befolkningen, eller 57070 personer, er utenlandske.


Leave a Reply

Your email address will not be published.