Riktig fyring i Spania

320 soldager i året er vel og bra med utetemperaturer som er svært så levelige, men når kvelden røyner på kan innetemperaturen være nesten ulevelig uten fyring. Da er det frem med vedkubbene eller panelovner på full fres. Hva er egentlig mest lønnsomt, ved eller strøm?

TEKST BENTE PUIG

Stort sett så er det både mer miljøvennlig og billigere å fyre med ved enn med strøm. I tillegg gir vedfyring mer varme, dersom man gjør det riktig. Det vil si å alltid bruke tørr ved og sørge for rikelig med tilførsel av luft.

Man skal aldri stappe peisen/ ovnen full av ved, men heller legge på litt og litt etter hvert. Varmen skal reguleres med vedmengden, ikke med trekk. Alle spjeld må
stenges når det ikke fyres.

Ved opptenning anbefales det å bruke småved i stedet for avispapir. For en kald pipe er det vesentlig at fyringen skjer gradvis for å unngå sprekker. Kvaliteten på vedovnen er også avgjørende for varmepotensialet. Nye vedovner gir mindre
forurensning enn de gamle.

Nye rundtbrennende ovner er utstyrt med katalysator og ekstra lufttilførsel og har en virkningsgrad på opptil 80 prosent, mens de gamle kan ha en virkningsgrad ned mot 50 prosent.

Åpen peis har mer estetisk funksjon enn noe annet. Den gir lite varme, men dersom man installerer en støpeinnsats med lukkede dører er dette lite efektivt som en vedovn.

Vedfyring og annen utnytting av biologiske brensler, som flis og bark, gjør at du utnytter energi som er hundre prosent fornybar. I motsetning til hvis du fyrer med olje eller parafin, som øker CO2-utslippene. Når du fyrer på riktig måte kan vedfyring være en svært god miljøløsning, sammenlignet med andre måter å varme opp på.

NEI LISTEN
– Brenn aldri trykkimpregnert treverk eller treverk med gamle malingsrester. Det kan gi fra seg svært giftige gasser. Kan også skade ildsted og pipe.

– Ikke brenn søppel som plast, melkekartonger, husholdningsavfall eller store mengder papir.

– Unngå sprengfyring. Best nytte får du ved moderat belastning.

– Unngå å legge mye ved i ovnen om kvelden for så å strype lufttilførselen. Når det brenner i ovnen skal det brenne friskt. Lav lufttilførsel gir ufullstendig forbrenning, sterk luftforurensing, dårlig utnytting av energien i veden, nedsoting av pipa og fare for pipebrann.

Er du i tvil om du fyrer riktig, kan du gå ut og se på røyken fra pipa. Grå eller svart røyk tyder på at forbrenningen ikke er fullstendig. Er røyken lys eller nærmest usynlig, tyder dette på at ildstedet brenner riktig.


Gode relaterte linker for mer info om riktig fyring.
BE – Statens Bygningstekniske Etat Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

Feiermesterenes Landsforening Feiermesternes Landsforening (FLF) ble stiftet i 1945 og er en uavhengig landsomfattende interesseorganisasjon for feiere.

Brannvernforeningen Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som arbeider for et tryggere samfunn. Gjennom informasjon, opplæring og rådgivning hjelper vi mennesker, bedrifter og organisasjoner til å ta ansvar for sin egen brannsikkerhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.