RESIDENCIA EXPRESS – VED KJØP AV BOLIG FRA 160.000 EURO

HVEM gjelder dette? Ja, i første rekke gjelder dette selvsagt alle som kan betale 160.000 euro for en bolig og som ønsker fast oppholdstillatelse i Spania og at denne kan oppnåes pr. omgående uten andre krav enn kjøp av en bolig.

HVA betyr dette for nordmenn som vil kjøpe bolig i Spania?
Den spanske regjeringen har vedtatt dette for å få fart i boligsalget til utlendinger, og er selvsagt en av de mange desperate forsøk på å reetablere en kritisk økonomisk situasjon uten sidestykke siden annen verdenskrig og den store
økonomiske krisen i 30 årene.

Finn din drømmebolig i Spania på boligportalen www.AllPropertiesSpain.com

Boligprisene i Spania lokker utenlandske investorer og enkeltpersoner til et marked som virker eventyrlig både med hensyn til priser og utvalg, dessuten nå med fasciliteter også byråkratisk sett slik som residenca, ja, kanskje flere i kjølevannet, hvem vet? I første rekke er det vel kanskje intersserte kjøpere fra Russland og Kina og asiatiske
land som vil takke for dette tilbudet, da det så vidt jeg vet ikke har vært store problemer for å oppnå residencia for nordmenn som ønsker å bo fast i Spania. Det vil jo vise seg hvem som ønsker å ta imot dette tilbudet.

HVEM andre er impliserte i boligmarkedet?
Slike desperate tilbud er bare toppen på isberget hvor baksiden av ”medaljen” viser at over to millioner spanjoler har mistet sine boliger og er kastet på gaten med familier og barn fordi de ikke har kunnet betale avdragene på boliglånene sine. Vi er vitne til dramatiske situasjoner der politiet bryter ned dører og sleper folk, kvinner og barn ut av boligene og truer med køller hvis de ikke går med på å forlate boligen. Dette er nå daglig kost i Spania og fryktelig trist å være vitne til. Endelig har regjeringen nå bestemt at noen av disse situasjonene skal utsettes, men det gjelder slett ikke alle.

Inntektsgrensen er satt til 19.000 euro pr. år, altså er det snakk om de aller fattigste som dessuten lever i situasjoner der ingen har noen inntekt i det hele tatt og hvor arbeidsløshet er årsaken. Resten av de som er kastet på gaten er middelklasse som har gått til grunne ved at firmaer og enkeltbedrifter har gått konkurs, og familier som kanskje kan ha nok til å kjøpe basiske artikler som mat og klær, men som ikke lenger har noen bolig.

15% av alle spanske barn karakteriseres nå som fattige og er i fare for underærnæring!
Spanske veldedighetsorganisasjoner, som før har rettet stort sett sin aktivitet til kriserammede land, arbeider nå for innsamlinger til spanske familier. Den spanske grunnloven av 1972 hadde store ambisjoner hvor rett til bolig, helsetiltak og undervisning, samt arbeid ble lovfestet. Men en slik lov kan bare gjelde i de ”gode år”, og er ellers bare lover på ”vått papir”. Alle disse hensiktene som ble lovfestet i sin tid er nå overtrådt. Det er dette spanjolene nå protesterer mot til daglig.

Spanjolene viser stor solidaritet i krisetider, men ordspråket ”når krybben er tom bites hestene” gjør seg gjeldene. Najonalistiske partier ønsker nå å skille seg fra Spania.

Leave a Reply

Your email address will not be published.