Rent vann er livskvalitet

Mange av de mageinfeksjoner som oppstår skyldes bakterieangrep fra drikkevannet. Kroppen er i stand til å takle de fleste bakterier, men det er under forutsetning av at immunforsvaret fungerer. Eldre og personer med svekket helse fra før, er således mye mer utsatt for at uønskede bakterier skal lage skade.

Selv om vannet er aldri så rent når det forlater kilden, skjer det mye før det når fram til den enkelte husstand. Drikkevannet, også her i Spania kommer stort sett fra overfl atekilder. Det betyr at det inneholder mye organisk materiale. Dette er smuss, som vil samle seg i bunnfall der vannet står stille, for eksempel i en elektrisk varmtvannstank. Mange skrur i tillegg ned temperaturen på varmtvannet for å spare strøm, men det øker faren for bakterieoppblomstring radikalt. I noen tilfeller har målinger vist at varmtvannsberederen kan vaere den reneste bakteriebomben.

En bakterieflora kan være en reell risiko for helsen. Mest kjent av disse er legionellabakterien. Den er ikke en trussel for drikkevannet som sådan, men derimot når vannet er i forstøvet form. For eksempel når vi dusjer. Da oppstår det vanndamp som vi puster inn. Inneholder berederen legionellabakterier, blir vi i verste fall eksponert for den farlige og dødelige sykdommen legionellose.

Dette er sjelden at folk blir smittet i sin egen dusj, men vi gjør likevel oppmerksom på faren. Vi kan også påføres ulike former for lungebetennelse. Disse kan føre til svaert ubehagelige konsekvenser, særlig for personer med lavt immunforsvar. Utover dette, bidrar også slammet fra berederen til misfarging av sanitaerutstyr og klesvask. Har du en bereder, kan du avhjelpe situasjonen med å heve temperaturen på vannet. Ja, det koster litt mer i strøm, men du reduserer bakteriefloraen, fordi de fleste bakterier får problemer ved 70-75 grader. Legionellabakterien klarer for eksempel ikke mer enn 65 grader. Du kan også vurdere å sette inn en vannrenser på inntaket. Dette vil bedre vannkvaliteten betraktelig, samt redusere tilførsel av organisk materiale til berederen.

Rørleggerbransjen anbefaler at man spyler gjennom berederen med jevne mellomrom. Jobben gjøres enkelt ved å åpne 2-3 varmtvannskraner på fullt trykk samtidig i ca 10 minutter, og forebygger oppbygging av bunnslam. Er berederen gammel, kan du også vurdere å skifte den ut med en gassbrenner, som jo varmer opp vannet i det øyeblikk det passerer brenneren og ikke har noen oppsamlingstank. Vær også oppmerksom på, at urent vann ikke bare kan være skadelig for helsen. Det tærer også på de tekniske installasjonene, og kan føre til at disse må skiftes ut før tiden.


Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania utgave 3 i 2009.
Rent vann er livskvalitet

Mange av de mageinfeksjoner som oppstår skyldes bakterieangrep fra drikkevannet. Kroppen er i stand til å takle de fleste bakterier, men det er under forutsetning av at immunforsvaret fungerer. Eldre og personer med svekket helse fra før, er således mye mer utsatt for at uønskede bakterier skal lage skade.

Leave a Reply

Your email address will not be published.