Rekordlav styringsrente på 0,48%

Styringsrenten Euríbor er nå på et minimumsnivå. Den har aldri vært lavere siden den ble innført i 2001. Mai-måned ble avsluttet med en Euribor på 0,48%, en tredjedel av hva den var for ett år siden da den lå på 1,266%. Dette er gode nyheter for lånekunder, og bankene ser nå sitt snitt til å øke egen gevinst.

Tekst: Bente Puig

Bare de siste tre månedene har bankene i Spania økt sin andel av utlånsrenten med 0,5%. En ordinær lånekunde med 150 000 euro i lån over 25 år, vil nå spare 620 euro årlig på nedgangen. Det er ikke alle som kan nyte godt av rentenedgangen. De som har klausulen «suelo» i sin lånekontrakt har ingen utbytte av nedgangen, da dette betyr et minimumstak for utlånsrenten som pleier å ligge på rundt 3%.

Leiebil Spania – Garantert billigst

Bankbrukerforeningen regner med at det i Spania finnes 4 millioner lån med denne klausulen. Det forventes ytterligere nedgang i styringsrenten fremover.
Leave a Reply

Your email address will not be published.