Regler for førerkort i Spania

Regler for førerkort i Spania. Hvordan liker du å kjøre bil uten ratt men i stedet med to spaker som gjør turen ekstra vrien. Det er en av prøvene som du må igjennom for å få spansk førerkort. Mange er nervøse for denne testen og det hjelper så absolutt ikke. Derfor har vi tatt kontakt med Clara Espla som driver CEMECO i Altea.

Tekst:K.J Hermanrud

Nyheter regler for førerkort i Spania
Nr. 1: I 2010 ble loven endret: Da ble det ikke lenger nødvendig å dra til Alicante med fotos, dokumenter og gammelt førerkort, og for mange, klappstol! Derpå å tilbringe en hel dag i kø for å ordne den nye Permiso de Conducir. Enhver som har prøvd dette vet så altfor godt hvilket helvete det var. Køen gikk langt nedover gata. Om vinteren er kontoret åpent til 16.30, men om sommeren stengte de kl 13.30! Da kunne det skje at du, som mange andre, etter å ha stått ute på gata siden tidlig om morgenen, måtte gå hjem med uforrettet sak! Som du vil se nedenfor er systemet blitt vesentlig forbedret.

Nr. 2. Før var det slik at etter fylte 65 år fi kk du automatisk redusert førerkortet ditt fra ti til to år. Med haukeøyne og 100% hørsel måtte du allikevel ned hvert annet år og kjøre bil med pinner. Dette er nå forandret. Sentret ser på din almenhelse, dine øyne og din hørsel og gir deg førerkort fra 1 til 5 år. Clara Espla fortalte om en svensk dame på 90 år som ikke feilte noenting. Hun fi kk derfor nytt førerkort for fem år, smilte lederen for Førerprøve-Sentret: Vi har idag større muligheter til å gi våre klienter en mere nyansert førerprøve. Mange eldre som kommer her er redde for at de ikke skal greie å fornye kortet. De er ofte nervøse og det hjelper så absolutt ikke. Vi prøver å gi en fair test og går det ikke bra første gangen prøver vi gjerne igjen, sier Clara Espla.
Bedre system, mindre stress.

Clara Espla driver et av de autoriserte sentre som tester folk for førerprøven. Her er både lege, psykolog og øyenlege. Sentret er godkjent av Jefatura de Trafi co, (trafi kkdept.) i Alicante og av helsedept. Førerprøve-Sentret gjør alt forarbeidet både med å utstede nye kjørekort så vel som å fornye gamle. Søknaden om førerkort fylles ut, nye fotos blir tatt og rapporten om klienten skrives. Alt sendes så ned til Jefatura de Trafi co. Her blir så førerkortet utstedt og to uker senere kommer den nye lappen hjem til deg i posten. Fornyelse av vanlig førerkort koster 50 euro. Jobben som trafi kkdept. gjør koster 25 euro, men er gratis når du er over 70 år.

Besøk i førerprøve-sentret CEMECO. Her er noen interessante ting fra livet i et spansk førerprøvesenter: Legene har idag større mulighet til å ta egne bestemmelser. De vil på grunnlag av personens helse, medisiner og handikap, bestemme hvor lenge førerkortet vil bli utstedt for. Du blir bl.a. spurt om pusteproblemer, hjerteproblemer og blodtrykk. Likeledes om alkoholkonsum og svimmelhet. Blodtrykket måles og øynene dine sjekkes. Viktig her er at du har godt nattsyn. I høreskapet med øretelefoner sjekker legen din hørsel. Husk at hvis du stadig går på medikamenter bør du gå til legen din og få en helserapport og en erklæring om at du kan kjøre bil. Så er du ferdig hos Dr. Jesus Ballester.

Etter legen kommer du inn til psykologen, Clara Espla. Her får du stifte bekjennskap med pinnebilen. Du sitter med en spak i hver hånd og stirrer på skjermen hvor denne smale veien bukter seg inn og ut, fram og tilbake. Hver gang du kjører i grøfta piper maskinen skingrende. Dette har lite med bilkjøring å gjøre, men det skal teste ko-ordinasjon og refl ekser. Mange får angst når de skal kjøre pinnebilen. Du kan trene deg opp ved å bruke begge hender samtidig og enkelte småbarnleker bruker det samme systemet. Får du problemer med pinnebilen så lar Clara Espla deg få en ny sjanse uten at du må betale mere. Den andre prøven består i å vite hvor raskt de små blå bollene bruker på å komme fram til mål.

Hvert år er det rundt 5 – 8 personer som dumper på prøven. Av og til blir de ubehagelige. Noen insisterer på å få lappen fornyet. Det er jo ikke hyggelig å miste lappen; – man føler seg mindreverdig. Men når en så begynner å brøle, sier Clara Espla. da viser dette at denne personen ikke er egnet til å kjøre bil.

Hun har drevet CEMECO siden 1982 og har lang erfaring med mennesker. Før 1982 var det bare politi og brannbilsjåfører, taxifarere pluss lastebilkjørere som måtte fornye førerkortet. Vanlige personbilkjørere fi kk sitt førerkort etter den første prøven og dette kortet varte livet ut uten ny prøve. Litt som i Norge, eller? Har du noen førerkortfrågor så kan du ringe: 96 688 2083 Mandag, onsdag og fredag mellom 16 og 18. Dr. Ballester snakker engelsk.

Noe om norsk førerkort:
Siden 2004 er det kommet en ny lov om førerkort. Du kan nå beholde ditt norske førerkort i Spania og kjøre på dette. Men politiet er ikke alltid klar over den nye loven og da hender det at du får problemer. Hvert 5. år må du registrere det norske førekortet hos de spanske myndigheter Viktig: mister du førerkortet ditt får du ikke et nytt et fordi du bor utenlands. Da må du ta ut et spansk ett.
Leave a Reply

Your email address will not be published.