Regjeringen vil stoppe utkastelser

Visepresidenten i den spanske regjeringen, Soraya Sáenz Santamaría, meddelte nylig at de har nedsatt en arbeidsgruppe fra forskjellige ministerier som skatte- , finans- og justisdepartementet for å finne løsninger på dagens situasjon når det gjelder utkastelser ved mislighold av boliglån.

Tekst: Bente Puig

Det er visepresidenten som leder gruppen, og formålet er å analysere alle legale muligheter for å unngå utkastelse. Vicepresidenten i justisdepartementet, Fernando de Rosa, stemmer for en reform av loven om banklån. – Nåværende lovgivning er utilstrekkelig, og fører til en enorm økning av utkastelser, sier de Rosa. 47 høyesterettsdommere skal delta på en 3 dager lang kongress om ny praksis i håndtering av misligholdte lån.

Den samme gruppen sendte for noen uker siden en klage til justisdepartementet på bankenes håndtering av problemet. Høyesterettsadvokaten i EU-¨domstolen, Juiana Kott, mener at den spanske utkastelses- loven strider mot Eus lover fordi den ikke beskytter kunden ved eventuelle klausuler i lånedokumentene som kan karakteriseres som misbruk eller overtredelser fra bankens side. De siste månedene har flere lånetakere begått selvmord for å unngå skammen å bli kastet ut av eget hjem av politistyrker.

Hver dag skjer 500 utkastelser i Spania på grunn av misligholdte lån. En halv million familier har mistet sine boliger desiste årene. Årsakene til at folk ikke klarer å betale lånene sine er først og fremst arbeidsledigheten, som nå har nådd et historisk nivå på 25,1%. Husstandene i Spania der alle medlemmene er uten arbeid er nå 1,7 millioner. Mange hundre tusener av mennesker er helt avhengig av hjelpeorganisasjonenes matforsyninger. Bankene har nå lovet å paralysere alle utkastelser i inntil to år i prekære tilfeller, av humanitære årsaker og i påvente av en lovendring.

Leave a Reply

Your email address will not be published.