Regjeringen øyner positiv fremgang – spanjolene ikke like optimistiske

Ytterligere 426 364 personer mistet arbeidet i 2012, 9,64% flere enn i 2011. Per i dag er 4 848 723 personer uten arbeid i Spania. Til tross for at ar- beidsledigheten er rekordhøy, ble det målt en nedgang i arbeidsledigheten i forbindelse med julen. 59 094 færre ble arbeidsledige målt mot november.

Tekst: Bente Puig

Skatteminister Cristóbal Montero ser dermed en positiv tendens i spansk økonomi. Han mener nedgangen er et resultat av arbeidsreformen som har skapt flere arbeidsplasser. Sekretær i arbeidsdepartementet, Engracia Hidalgo, mener at den høye arbeidsledigheten står i forhold til den vanskelige situasjonen Spania nå befinner seg i, men at arbeidsledigheten ikke stiger like mye som før. Hun mener at ned- gangen i desember er historiens største nedgang i noen desember-måned to- talt. Arbeidsorganisasjonen CCOO på sin side mener at nedgangen ikke er ensbetydende med oppgang i økonomien, men at det skyldes økt aktivitet i forbindelse med julen. Arbeidsorganisasjonen UGT beskylder regjeringen for å “se fremgang der den ikke finnes”. Visesekretær i PSOE, Elena Valenciano, advarte folk mot å “la seg lure” da økningen i arbeidsledigheten på 9,2% i 2012 er svært ugunstig og et resultat av regjeringens politiske feiling.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

6 av 10 arbeidsledige øyner intet håp
60,9% av de arbeidsledige i Spania ser ingen lyse utsikter for 2013. Disse har mistet håpet om å få arbeid i inneværende år. Blant de som har jobb er ikke pessimismen like stor. 68,3% føler seg trygge på å få beholde sine stillinger i 2013, mens 22,3% mener det er meget sannsynlig at de mister job- ben i løpet av året. Dette viser en spørreundersøkelse utført av sosiologisk forskningssenter CIS. Generelt sett mener 65,2% av spanjolene at man må ha tro på fremtiden, men 58,5% mener fremtiden er så usikker at man må leve en dag av gangen og tenke på nåtiden. På CISs måling er arbeidsledighet og korrupsjon det som bekymrer span- jolene mest. 77,1% mener arbeidsledigheten er det største problemet, etterfulgt av korrupsjon (17,2%). I november mente 9,5% at korrupsjon var det største problemet, ved utgangen av desember mente 17,2% det samme. I spørreundersøkelsen gikk det frem at 91,5% av spanjolene opplever den økonomiske situasjonen som dårlig eller svært dårlig, og halvparten mener at bunnen ikke er nådd.

Finansminister Luis de Guindos lover vekst i BNP innen utgangen av tredje kvartal i år, og som følge flere arbeidsplasser. Dette uttalte de Guindos i et radiointervju på Cadena Ser. Han understreket at BNP nådde bunnen i siste trimester av 2012, og at årets første og andre trimester vil fortsette med nega- tive tall for så å blomstre opp i juli til september med positive tall. Dette vil i følge de Guindos bli starten på ny økonomisk vekst og dannelse av arbeidsplasser.Leave a Reply

Your email address will not be published.