Rajoy ber de regionale regjeringene vise ansvar

Statsminister Mariano Rajoy ber regions-presidentene vise ansvar i forbindelse med den økonomiske situasjonen i landet.

Tekst: Bente Puig

– Det er ikke bare folket som må ofre noe, det må også myndighetene, uttalte Rajoy nylig. En felles kamp mot statsunderskuddet mener regjeringen er fundamentalt for å vise utad at “Spania mener alvor”, og at økonomien og dannelse av arbeidsplasser blir prioritert. Disse uttalelsene ble gjort under statsministerens møte i Moncloa med visepresidenten i Europa-kommisjonen, Olli Rehn.

Rajoy understreket også at Spania vil fortsette sin trygdereform etter anmodning fra Europa-kommisjonen. Mange av de regionale regjeringene mener at regjeringens krav om 1,5% underskudd i de autonome regionene, er for optimistiske og ber om litt løsere krav på lik linje med EUs løsere krav til spansk statsunderskudd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.